پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی- هنری هفته؛ بازگویی واقعیت در هنر

نیازی که به هنر داریم از کجا می‌آید، آیا قرار یافتن در موقعیت‌های ناخواسته‌ و حزن آلود ما را برای لحظه‌هایی به سوی پناهگاهی به نام هنر می‌راند یا موقعیت‌های خواسته‌ای که سرچشمه‌های نشاط و شادی اند؟ در روزگار حاضر چه جایگاهی می‌توان برای هنر و هنرمند در جامعه پیدا کرد آیا هنر متعالی خلق شده است یا در غیاب آن، هنر ابتذال جویندگان آرامش و نشاط را سرگرم خویش می‌دارد. مسعود راحل کارشناس فلسفه در آلمان و زهرا موسوی قصه نویس و کارشناس جامعه شناسی که در افغانستان مقیم است، مهمانان بحثی بودند با گردانندگی شهباز ایرج که این مسایل در آن مطرح شد.