پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرعه ای از شراب کهنهء عشق، بخش سی وپنجم

سی وپنجمین بخش از رشته برنامه های "جرعه ای از شراب کهنهء عشق" به خلاصه ای از زندگینامه ها و نمونه هایی از سروده های اقبال لاهوری و ایرج میزا، اختصاص یافته است.

در این رشته برنامه ها، گزیده ای از ناب ترین شعر های فارسی که در یک هزار و صدو اندی سال سروده شده اند، پس از ذکر محتصر زندگینامه شاعران، خوانده شده است.