روزنامه‌های کابل: سه شنبه ۱۴ جوزا

بررسی مشکل غصب زمین در مجلس نمایندگان، سفر هیات طالبان به ایران و ناامنی‌ها در ولایت میدان وردک مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۱۴ جوزا/خرداد کابل است.

روز گذشته گزارشی در مورد غصب زمین در مجلس نمایندگان افغانستان ارائه شد که نشان می‌داد حدود یک و نیم میلیون جریب زمین در افغانستان در دوازده سال گذشته غصب شده است.

روزنامه خدمتگار می‌نویسد که باید نام غاصبان زمین افشا شود و پرونده های آنان به شکل جدی تعقیب شود.

اما نویسنده خدمتگار با دیده شک به تامین عدالت در نهادهای عدلی و قضایی دولت می‌بیند و می‌نویسد که ممکن است تمام این پرونده‌ها تنها در میزهای دادستانی کل نگهداری شوند.

خدمتگار از مجلس نمایندگان می‌خواهد که در خود این اداره علیه غاصبان زمین دعوا صورت گیرد و مجلس خودش این پرونده را بررسی کند.

روزنامه باور نیز از مجلس نمایندگان می‌خواهد که نام غاصبان زمین را افشا کند.

کمیسیون 'بررسی موضوع غصب زمین‌ها' در مجلس نمایندگان برای یافتن اسناد لازم و افشای نام غاصبان زمین دو ماه وقت گرفت.

اما باور به این موضوع خوشبین نیست و می‌نویسد که دو ماه آینده نیز این نام‌ها افشا نخواهد شد.

نویسنده باور تاکید می‌کند که مجلس نمایندگان باید از صلاحیت خود استفاده کرده و نام غاصبان زمین را فاش سازد تا آنها دیگر جرات نکنند زمین‌های دیگر را غصب کنند.

روزنامه آرمان ملی می‌نویسد "طالبان و ایران به دنبال چه هستند؟"

آرمان ملی افزوده که دعوت هیات طالبان به تهران، انتقام گیری ایران از آمریکا است.

آرمان ملی می‌نویسد که ایران و پاکستان آرزو ندارند تا در افغانستان جنگ‌ها پایان یابند زیرا از موجودیت کشوری با ثبات و نیرومند به نام افغانستان بیمناک هستند.

نویسنده آرمان ملی به این باور است که دعوت از نمایندگان طالبان به تهران، به هدف تشدید جنگ در افغانستان صورت گرفته زیرا ایران می‌خواهد آمریکا را در افغانستان زمین گیر سازد.

روزنامه ۸‌صبح نیز می‌نویسد که تهران با دعوت رسمی از گروه طالبان و میزبانی از نمایندگان آنها، دولت قانونی و مشروع افغانستان را تحقیر کرده و 'اهانتی از این بزرگتر نمی‌شود.'

۸‌صبح افزوده که ایران با این اقدام در حقیقت به حق حاکمیت ملی افغانستان نیز تجاوز کرده اما وزارت خارجه، سفارت افغانستان در تهران و دفتر یاست جمهوری خاموش اند.

نویسنده ۸‌صبح از دولت افغانستان می‌خواهد که موضع خود را در این مورد به ملت افغانستان و جهان به شکل صریح و روشن بیان کند.

روزنامه اطلاعات روز به شکایت والی میدان وردک از ناامنی در این ولایت پرداخته است.

اطلاعات روز می‌نویسد که 'آیا پاکستان در افغانستان قصد کودتا دارد؟'

اطلاعات روز افزوده که بیش از دو صد تن از ماموران ارتش و سازمان استخبارات پاکستان در ولایتهای میدان وردک و لوگر مستقر شده اند.

به باور نویسنده اطلاعات روز، پس از درگیری نظامی در مرز افغانستان و پاکستان و سفر رئیس جمهوری به هند، پاکستان دست به اقدامات واکنشی خطرناک علیه افغانستان زده است.

اطلاعات روز از حکومت افغانستان می‌خواهد که اقدامات حساب شده پاکستان را با جدیت مطالعه کرده و برای مقابله با آن تدابیر سیاسی و نظامی را روی دست گیرد.

مطالب مرتبط