پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: طالبان و ایران از همدیگر چه می‌خواهند؟

طالبان در بیانیه‌ای تایید کرده اند که هیاتی از این گروه اخیرا از ایران دیدار داشته است.

اگر چه سفارت ایران در افغانستان این سفر را تکذیب کرده است، اما یک عضو ارشد طالبان به دفتر بی بی سی در پاکستان گفت که گروهی به ریاست سید طیب آغا مدتی قبل به تهران سفر کرده بود. قاری محمد یوسف احمدی از سخنگویان طالبان گفته است که هدف این سفر بحث و تبادل نظر با مقامات ایران در خصوص مسایل دو جانبه و مورد علاقه دو طرف بوده است.

چنین طرز بیانی، به ویژه کاربرد عباراتی مانند: مسایل دو جانبه و یا مورد علاقه دو طرف، معمولا بین مقامات رسمی کشورها مرسوم است و نکته دیگر این که آقای یوسف می‌گوید این سفر به دعوت رسمی مقامات ایران صورت گرفته است.

عبدالله شادان در بحث این هفته این موضوع را با دکتر تورج اتابکی کارشناس امور خاور میانه و ایران، دکتور داوود مرادیان استاد دانشگاه و کارشناس مسایل افغانستان و منطقه و وحید مژده تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان و منطقه بررسی کرده است.