۲۲۰ میلیون دلار از بدهی‌های کابل‌بانک به دست آمد

Image caption کابل بانک دو سال پیش به دلیل کمبود نقدینگی ورشکست شد

نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که از مجموع ۹۰۰ میلیون دلار قرضه کابل بانک، تاکنون حدود ۲۲۰ میلیون دلار آن بدست آمده است.

کابل بانک دو سال پیش ورشکست شد. پس از آن بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به "کابل‌بانک جدید" تغییر داد.

علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دوبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.

پس از این بحران، کمیته‌ای برای تصفیه کابل بانک ایجاد شد تا قرضه های این بانک را دوباره بدست آورد.

اکنون نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که از فروش یازده جایداد در دوبی و چند جایداد دیگر در کابل حدود ۱۷۳ میلیون دلار پول نقد عوض قرضه‌های کابل بانک بدست آمده است.

به گفته وی، قرار است حدود ۴۴ میلیون دلار دیگر نیز از فروش جایدادهای دیگر این بانک به ادارات دولتی بدست آید. این جایدادها که شامل شرکت هوایی پامیر، پروژه خانه سازی در کابل و یک ذخیره گاه در حیرتان می‌شود در بخش خصوصی خریداری نیافته است.

آقای دلاوری افزود که مقروضین کابل بانک همچنان تفاهم کردند که بر اساس قراردادهای دیگر تا حداقل سه سال آینده ۱۸۷ میلیون دلار دیگر را نیز بپردازند.

اما او از این مقروضین نام نبرد و گفت که به اساس قانون بانکداری نمی‌توانند مشخص کنند که مقروضین آنها کی‌ها هستند.

آقای دلاوری می‌گوید که تلاش برای جمع آوری تمام قرضه ها ادامه دارد اما این روند زمان گیر است.

در ماه حوت/اسفند ۱۳۹۱ دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود از مسئولین پیشین کابل بانک را مقصران اصلی پرونده معرفی کردند. این افراد افزون بر پرداخت نزدیک به هشتصد میلیون دلار، هر کدام به پنج سال حبس محکوم شدند.

Image caption خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود از مسئولین پیشین کابل بانک، از سوی دادگاه مقصران اصلی بحران این بانک معرفی شدند

محمود کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهوری و حصین فهیم برادر مارشال فهمیم معاون اول رئیس جمهوری نیز از سهام‌داران کابل بانک بودند که بارها به دخیل بودن در بحران این بانک و به عنوان مقروضین بانک متهم شدند.

تلاش برای جمع آوری قرضه‌های کابل بانک در حالی صورت می‌گیرد که روند فروش 'کابل بانک نو' نیز با مشکل رو به رو شده است.

این بانک در دور اول داوطلبی فروخته نشد و وزارت مالیه/‌دارایی افغانستان اعلام کرده است که ممکن این بانک برای فروش دوباره به داوطلبی گذاشته شود و یا منحل گردد.

رئیس بانک مرکزی افغانستان میگوید که این موضوع هنوز در شورای وزیران بحث نشده و به زودی در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد.

مطالب مرتبط