لایحه تشکیل و اختیارات کمیسیون انتخابات افغانستان به سنا رفت

Image caption قرار است انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان در ماه حمل/فروردین ۱۳۹۳ تا کمتر از یک سال دیگر برگزار شود

مجلس نمایندگان افغانستان، لایحه تشکیل و صلاحیت‌ها (ساختار و اختیارات) کمیسیون مستقل انتخابات را که ریاست جمهوری رد کرده بود، با تعدیل دو مورد و اضافه کردن یک مورد دیگر، برای بار دوم تصویب کرد.

این لایحه قبلا نیز در مجلس نمایندگان تصویب شده بود اما وقتی برای امضا به رئیس جمهوری فرستاده شد، آقای کرزی امضا نکرد و با طرح در خواست تعدیل دوباره آنرا به مجلس فرستاد.

حذف پسوند "مستقل" از کمیسیون بررسی شکایات انتخابات و حذف شرط "استاد دانشگاه" برای عضویت در کمیسیون انتخابات، از مواردی بود که آقای کرزی خواستار تعدیل آن بود. این درخواست‌ها از سوی مجلس نیز پذیرفته شد.

ریاست جمهوری افغانستان خواستار تعدیل شش مورد دیگر نیز شده بود، اما مجلس آن موارد را نپذیرفت و حتی اعلام هم نکرد که شش مورد دیگری که پذیرفته نشدند، چه بودند.

محمد عبده عضو مجلس نمایندگان می‌گوید: "به اساس خواست ریاست جمهوری، کلمه مستقل از نام کمیسیون شکایات انتخاباتی حذف شد اما دایمی بودن فعالیت آن به دلیل نیازی که هست، باقی می‌ماند."

ریاست جمهوری به قانون اساسی افغانستان استناد کرده و گفته که در این قانون تنها در نام کمیسیون مستقل انتخابات، عنوان مستقل وجود دارد.

آقای عبده همچنین گفت که شرط استاد دانشگاه بودن از عضویت کمیسیون انتخابات برداشته شد اما شرایط دیگر از جمله تحصیلات، غیر حزبی بودن، تابعیت افغانستان را داشتن و غیرجانبدار بودن همچنان به جای خود باقی است.

کمیته گزینش

بر اساس لایحه تشکیل و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات، اعضای کمیسیون انتخابات، از طریق کمیته گزینش که در این لایحه پیش بینی شده، به رئیس جمهوری معرفی می‌شوند.

مجلس نمایندگان امروز در این لایحه افزود که ریاست این کمیته را رئیس مجلس نمایندگان برعهده خواهد داشت.

محمد محقق نماینده مجلس می‌گوید که در این 'کمیته گزینشی'، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس سنا، رئیس دادگاه عالی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، رهبران احزاب سیاسی که حداقل شش عضو در مجلس نمایندگان داشته باشند و یک عضو از نهاد جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، عضو هستند.

عبدالقیوم سجادی عضو دیگر مجلس می‌گوید که ریاست جمهوری خواسته بود که اعضای این کمیته از سوی آنها تعیین شوند اما مجلس این موضوع را نپذیرفت.

Image caption احزاب سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف خواهان تصویب هرچه زودتر قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات هستند

بر اساس این لایحه، افراد واجد شرایط، مدارک تحصیلی و سابقه کاری خود را به کمیته گزینشی ارائه می‌کنند. این کمیته چهارده نفر را انتخاب کرده و به ریاست جمهوری معرفی می‌کند و ریاست جمهوری ۹ نفر را از بین آنها برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات منصوب خواهد کرد.

طی مراحل دوباره

این لایحه اگر بدون پذیرفتن تعدیلات ریاست جمهوری با دو ثلث آرای مجلس دوباره تصویب می‌شد، دیگر نیازی به امضا/توشیح رئیس جمهوری نداشت.

اما اکنون که شماری از تعدیلات ریاست جمهوری پذیرفته و شماری رد شدند، این لایحه به مجلس سنا و دوباره برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد.

این موضوع، اختلافاتی را بین اعضای مجلس به دنبال داشت اما سرانجام لایحه با اکثریت آرا تصویب و به مجلس سنا فرستاده شد.

کار تصویب قانون تشکیل و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات، در حالی به درازا می‌کشد که احزاب و نهادهای مدنی تصویب هرچه زودتر آن را برای برگزاری یک انتخابات شفاف لازمی می‌خوانند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه حمل/فروردین ۱۳۹۳ تا کمتر از یک سال دیگر برگزار شود.

همچنان دوره کاری رئیس و شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پایان یافته و باید افراد جدیدی به این سمت‌ها معرفی شوند.

مطالب مرتبط