معاون کرزی: خلیلزاد و برادران کرزی آمریکایی و عامل نگرانی مردم هستند

Image caption فهیم: همین تشویش را یک تعداد کسانی که خود را وابسته به شما و مربوط به شما می‎دانند، در بین مردم افغانستان ایجاد کرده‎اند

مارشال محمدقسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفته که افراد "وابسته به آمریکا" در میان افغانها نسبت به انتقال قدرت سیاسی نگرانی ایجاد می‎کنند.

آقای فهیم که در کنفرانس والیان سخن می‎گفت، از زلمی خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و برادران حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به عنوان افراد "آمریکایی" یاد کرد.

معاون حامد کرزی گفت: "فرمانده آمریکایی، ژنرال جوزف دانفورد، پیش من آمد. دو و نیم ساعت با من صحبت کرد. در آخر گفت که مردم تشویش دارند، چطور می‎شود که این تشویش را رفع کرد ـ او از انتقال و این گونه مسایل حرف زد. من گفتم: مردم از انتقال [مسئولیت نظامی و امنیتی] تشویش ندارند، از انتقال سیاسی تشویش دارند."

آقای فهیم گفت: "همین تشویش را یک تعداد کسانی که خود را وابسته به شما و مربوط به شما می‎دانند، در بین مردم افغانستان ایجاد کرده‎اند. خلیلزاد [سفیر پیشین امریکا در کابل] پیش استاد عطامحمد نور رفت، کرزی را ملاقات کرد و فلانی‎ها را دید. گفتم همین نفرهای خود شما این تشویش را ایجاد کرده‎اند."

او افزود: "از برادران کرزی گرفته تا همگی، آمریکایی هستند."

Image caption آقای خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و افغانی‎الاصل است

مارشال فهیم تاکید کرد که اجماع ملی چیزی نیست که زلمی خلیلزاد می‎گوید. او افزود که باید به آقای خلیلزاد گفته شود که "تو یک آمریکایی هستی."

آقای خلیلزاد افغانی‎الاصل است.

به گفته آقای فهیم، اجماع ملی را تیمی به وجود آورده می‎تواند که مانند تیم فعلی بر سر قدرت باشد. به نظر او، چنین تیمی می‎تواند نگرانی‎های مردم را نسبت به اوضاع پس از سال ۲۰۱۴ رفع کند.

سال ۲۰۱۴ به دلیل برگزاری انتحابات ریاست جمهوری و انتقال کامل مسئولیت امنیتی از نیروهای بین‎المللی به نیروهای داخلی، برای افغانستان اهمیت فراوانی دارد.

قرار است تا پایان این سال بخش اعظم نیروهای بین‎المللی مستقر در افغانستان، این کشور را ترک کنند. شمار کمی از این نیروها در افغانستان باقی مانده و عمدتاً مسئولیت آموزشی و پیشتیبانی نیروهای افغانستان را به عهده می‎گیرند.

مطالب مرتبط