پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایگاه حقوقی شوراهای اسلامی بریتانیا

براساس یافته های بی بی سی، شماری از شوراهای اسلامی در بریتانیا، که گاه نقش دادگاه‌های اسلامی را در این کشور را ایفا می کنند، حقوق زنان را در این کشور نقض می کنند و در مواردی علیه قوانین حاکم در بریتانیا عمل می کنند.

برنامه پانارومای بی بی سی اخیراً به صورت مخفی در مورد فعالیت های این شوراها در زمینه قضایای خانوادگی به ویژه طلاق تحقیق کرده است.

ضیا شهریار نگاهی داشته به این بخش از برنامه های پاناروما و این گزارش را تهیه کرده است.