پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی _ هنری هفته: زیبایی چیست؟

زیبایی و زیبا از مسایل بنیادین در نظر اهل اندیشه و هنر بوده است. افلاطون در پی آن بود که معلوم کند زیبایی چیست و چرا چیزی را زیبا و چیزی دیگر را نازیبا می‌دانیم؟ در بحث هنری – فرهنگی این هفته زیبایی در هنر را محور قرار داده ایم تا ببینیم معیار برای زیبا دانستن یک اثر هنری چیست، احساس زیبایی چگونه احساسی است و اجتماع چه نقشی در پروردن چنین احساسی در آدمی دارد؟ مهمانان بحث دکتر عبدالله نایبی کارشناس فلسفه که کتابی از او با موضوع زیبایی چاپ شده و خود شاعر نیز است و حضرت وهریز کارشناس آموزش و پرورش که شاعر و مترجم ادبی آثار روسی به فارسی نیز بوده است و با دیدگاه‌های فلسفی در مورد زیبایی آشنایی دارد.