کمک بانک جهانی برای بهبود سیستم بازنشتگی افغانستان

بانک جهانی اعلام کرد که برای بهبود سیستم تقاعد/ بازنشستگی و حمایت از افراد فقیر، ۱۲.۵ میلیون دلار را در اختیار افغانستان قرار داده است.

براساس آمار رسمی در حدود ۱۳۰ هزار کارمند متقاعد نظامی و غیر نظامی در افغانستان وجود دارند.

این بانک افزوده که بهبود سیستم پرداخت حقوق بازنشستگان و ایجاد مصونیت افراد آسیب پذیر، هدف اصلی این برنامه است که از سال ۲۰۰۹ آغاز شده بود.

این بانک تاکید کرده که وقتی این برنامه شروع شد، ساختار اداری اداره بازنشستگی در افغانستان نیازمند باز سازی بود و کارمندان این بخش نیاز به آموزش داشتند.

مسئولان بانک جهانی می‌گویند حمایت از افراد و خانواده های فقیر از دیگر اهداف این برنامه است و در دو سال گذشته نیز ۱۶ هزار خانواده فقیر که شامل ۸۰ هزار نفر می شود از این برنامه سود برده‌اند.

براساس گفته های مسئولان این بانک با کمک آنها به وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، وضعیت سیستم بازنشستگی افغانستان بهبود یافته و ساختارها نیز در این بخش بازسازی و مدرن شده است.

کمک‌های جدید نیز قرار است برای بازسازی سیستم اطلاعات ریاست تقاعد، اصلاحات اداری، کمک به خانواده‌های فقیر و ایجاد ظرفیت در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان مصرف شود.

بازنشستگی در افغانستان

براساس قانون افغانستان درصد مشخصی از حقوق کارمندان در دوران کاری آنان توسط دولت ذخیره می شود و درصورتیکه که به دلیل بزرگسالی، اکمال دوره کار، بیماری، معلولیت و سایر موارد ویژه شخص بازنشسته شود به صورت ماهوار بازپرداخت می شود.

اما این مقدار، بسیار اندک است و کسانی که حقوق بازنشستگی می‌گیرند، می‌گویند این حقوق با وضعیت کنونی قیمت‌ها و هزینه زندگی، سازگار نیست و بسیار ناچیز است.