حامد کرزی برگزاری انتخابات ایران را تبریک گفت

حامدکرزی رئیس جمهور افغانستان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را موفقیت آمیز خوانده و آنرا به رهبر، دولت و مردم ایران تبریک گفت.

در خبر نامه امروز دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده که آقای کرزی از برگزاری انتخابات ایران در فضای صلح و آرامش و مشارکت گسترده مردم این کشور ابراز خرسندی کرده و آنرا گامی در جهت تقویت بیشتر مردم سالاری در این کشور دانسته است.

آقای کرزی ابراز امیدواری کرده که با آغاز کار دولت جدید، روابط میان افغانستان و ایران به عنوان دو کشور "برادر و همسایه" بیشتر از گذشته گسترش یابد.

مطابق نتایجی که تاکنون اعلام شده، حسن روحانی کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان، پیشتاز انتخاباتر یاست جمهوری است.

طبق قانون انتخابات، وی باید بیش از نیمی از کل آرای ماخوذه را به دست بیاورد.

در وضعیت فعلی، میزان کمی تغییر در آرای حسن روحانی ممکن است باعث شود که نتیجه انتخابات در مرحله اول مشخص شود یا اینکه تعیین سرنوشت آن به مرحله دوم انتخابات کشیده شود.

مطالب مرتبط