پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن و اعتراض؛ پیامدهای پیروزی روحانی

شهروندان شهرهای مختلف ایران در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، با ریختن به خیابان‌ها، به شادی پرداختند و شعارهای اعتراضی سر دادند.