پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا فحش مى دهيم؟

فحش دادن نشانه چیست؟ نشانه خشم و نفرت یا درماندگی و آخرین راه برای واکنش نشان دادن به یک رویداد ناخوشایند است. کسانی هم هستند که از ناسزاگویی منظور خاصی ندارند و صرفا از روی عادت این کار را می کنند.

همه از فحش شنیدن ناراحت می شوند. ولی عده یی می گویند فحش و ناسزا گفتن آنقدر که تصور می شود هم بد نیست.

اِما بِرن متخصص ساخت روبات و نویسنده مطالب علمی که در یک برنامه رادیو 4 بی بی سی شرکت کرده بود، از این نظریه دفاع می کند که گاهی به آدم ها باید حق داد که کمی هم فحش بدهند. علی سلیمی نگاهی انداخته به این برنامه.