پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

والی میدان وردک از بهبود وضعیت امنیتی می گوید

والی میدان وردک می گوید که وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته است. عبدالمجید خوگیانی نقش مردم، افزایش تعداد نیروهای امنیتی و جابجایی آنان در مناطق مهم را دلیل بهبودی اوضاع در میدان وردک می داند.

آقای خوگیانی در عین حال می گوید که با وجودبهتر شدن وضعیت، دشواریهایی نظیر حضور مخالفان مسلح خارجی باید مورد توجه قرار گیرد.

والی میدان وردک در آغاز یک گفتگوی اختصاصی با خلیل نوری خبرنگار بی بی سی در کابل، چگونگی اوضاع در این منطقه را تشریح کرد.