روزنامه‌های کابل: دوشنبه ۲۷ جوزا

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران و بحث جهاد علیه رسانه‌های افغانستان در مجلس نمایندگان مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۲۷ جوزا/خرداد کابل است.

روزنامه ماندگار می‌نویسد هر تغییر و تحولی در کشورهای ایران و پاکستان به گونه مستقیم بر زندگی و سفره مردم افغانستان تاثیر دارد و رفاه سیاسی و اقتصادی این کشورها، بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان را به دنبال خواهد داشت.

ماندگار افزوده "از انتخابات ایران درس باید گرفت".

نویسنده ماندگار به این باور است که آقای کرزی تلاش دارد که با وارد میدان کردن دو یا سه نامزد فرمایشی، فضای انتخابات را محدود سازد اما او باید از زمامداران ایرانی بیاموزد و تنها مردم را به سوی انتخابات تشویق کند.

روزنامه جامعه باز نیز می‌نویسد که تجربه تاریخی نشان می‌دهد که روابط ایران با افغانستان همیشه متاثر از نگاه بیگانه ستیزی این کشور در مقابل آمریکا بوده است.

جامعه باز افزوده که روی کار آمدن حسن روحانی با توجه به تاکید او بر تدبیر و اعتدال در روابط سیاسی، می‌تواند روابط افغانستان و ایران را از پوسته تنگ غرب ستیزی خارج کند.

نویسنده جامعه باز تاکید می‌کند که این روابط باید به شکل همکاری و ارتباطات بر اساس منافع ملی متقابل صورت گیرد.

روزنامه انتخاب نیز می‌نویسد که حکومت جدید ایران بی شک خواهد کوشید که روابط خود را با دنیای غرب تعدیل کند و همچو رابطه‌ای تاثیر مثبت بر روابط افغانستان با ایران نیز بر جا خواهد گذاشت.

انتخاب افزوده که در هشت سال گذشته حکومت ایران با رویکرد دشمنانه به دنیا به خصوص آمریکا می‌دید و حضور آمریکا در افغانستان با همچو طرز دید، تاثیرات منفی خود را بر اوضاع افغانستان داشت.

روزنامه چراغ می‌نویسد: "رسانه ها اوباش نیستند، خواصی پوزش بخواهد"

دو روز پیش در بحثی در مورد نشرات رسانه‌های افغانستان در مجلس نمایندگان، عبدالستار خواصی یکی از اعضای این مجلس گفت که او به دلیل نشرات غیر اسلامی، علیه رسانه‌های افغانستان جهاد اعلام می‌کند.

چراغ به بحث روی این موضوع در مجلس سنا پرداخته و نوشته که این سخن آقای خواصی واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است.

روزنامه آرمان ملی از نشرات شماری از تلویزیون‌های افغانستان انتقاد می‌کند و می‌نویسد که "این رسانه‌های دیداری چنان بی فکر و خیال، نشرات دارند که گویا در کشورهای اروپایی نشرات دارند."

اما آرمان ملی افزوده این امر سبب شده که شماری در جامعه و مجلس نمایندگان برخیزند و تصمیم بگیرند که برای رسانه‌های کشور حدود بتراشند "آن هم به منطق و موازین فکری خودشان و غرق در تحجر"

اما روزنامه ویسا می‌نویسد که گرچند آزادی بیان تا کنون در افغانستان تعریف نشده اما ارزش های دینی و اخلاقی افغانها تعریف شده و نباید قربانی شوند.

ویسا افزوده که در دوازده سال گذشته متاسفانه خطی میان آزادی بیان و ارزش های دینی و ملی کشیده نشده اما رسانه ها به رعایت این اصول مکلف هستند.

روزنامه انصار نیز می‌نویسد که در مقابل هجوم فرهنگی دشمنان، جهاد فرهنگی یک وظیفه اسلامی است.

انصار افزوده که جهاد فرهنگی به معنای مخالفت با نظام و یا گرفتن سلاح نیست بلکه کار فرهنگی می‌طلبد که آغاز آن جلوگیری از پخش برنامه های مبتذل است.

مطالب مرتبط