پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با رییس ستاد ارتش افغانستان در مورد عملیات علیه طالبان

لوی درستیز یا رییس ستاد ارتش افغانستان می گوید که نیروهای اردو و پلیس در عملیات خود علیه شورشیان مخالف در هلمند و نورستان موفقیت های زیادی به دست آورده اند.

شیر محمد کریمی می گوید که طالبان از حدود دو ماه پیش برای کسب امتیاز بیشتر تلاش کرده اند جنگ جبهه ای را آزمایش کنند، اما او نسبت به توانایی نیروهای افغانستان برای مقابله با آنان اطمینان دارد.

گفتگوی آصف معروف با رییس ستاد ارتش افغانستان را در فایل صورت بیابید.

چکیده ای از اظهارات آقای کریمی در گفتگو با بی بی سی:

شورشیان در چند منطقه تلاش کردند تا جنگ های جبهه ای را تجربه کنند. تعداد زیادی از طالبان را از مدرسه های دینی در پاکستان وارد افغانستان کردند تا بتوانند برخی مناطق را در تصرف درآوردند. آنها در ولسوالی سنگین در هلمند حمله کردند و یورش مشابه را در ولسوالی وردج بدخشان، قیصار در مینمه انجام دادند. ولی نیروهای پلیس اردوی افغانستان برون کمک هوایی از ناتو این حملات را عقب رانده و به دشمن تلفات وارد کرد. از سوی دیگر از دوسال به اینسو در ولسوالی وایگل نورستان طالبان نفوذ کرده بودند، و آنجا تاسیسات دولتی وجود نداشت، ولی اخیرا نیروهای دولتی این منطقه را از کنترل آنها آزاد کرد و حالا در پی آن هستیم که پلیس در آن مستقر شود و طالبان نتوانند در آنجا جای پا داشته باشند.

با جدی شدن بحث مذاکرات صلح، خروج نیروهای ناتو از افغانستان تا پایان 2014 و نزدیک شدن انتخابات، طالبان به حمایت یک سازمان استخباراتی در یکی ازکشورهای همسایه افراد زیادی را تشویق کردند که به صورت جنگ جبهه وارد کارزار شود. تا حال تاکتیک آنها جنگ چریکی بود این حملات گسترده روش نوی است ولی در عمل نیروی امنیتی افغانستان آنها را شکست داد.

اردوی کنونی دارای دوازده سال تجربه جنگ و آموزش عالی است. از این اردو حمایت ملی و بین المللی وجود دارد و اردو بدون لغزیدن به پهلوهای سیاسی و قومی در دفاع از مردم و کشور قرار دارد و دارای روحیه ملی است.

کسانی که وضعیت را با سالهای نود مقایسه می کنند، باید درک کنند که ارتش آن وقت آموزش لازم ندیده بود و در وضعیت خاص سیاسی آن زمان دستخوش تحولاتی شد که گروه های مجاهدین وارد کشور شد و برخی از این گروه ها خواستار حمایت حفظ اردو نبودند. اردو آن زمان هم تقصیری نداشت و کوتاهی نکرد فقط اراده سیاسی نا مناسب موجب متلاشی شدن آن شد، شرایط حالا با سالهای نود که دولت و نیروهای امنیتی از حمایت زیادی برخوردار نبود کاملات متفاوت است و هیچگاه تجربه آن سالها تکرار نمی شود.