پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با ایمل فیضی و وکیل احمد متوکل درباره دفتر طالبان در قطر

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که دولتش به زودی نماینده‌ای را برای انجام گفتگوهای رسمی درباره روند صلح به قطر خواهد فرستاد.

رئیس جمهور افغانستان گفته که مقامهای افغان گفتگوها را در این مورد بدون پیش شرط آغاز می کنند.

مینه بکتاش در همین مورد گفتگویی داشته با ایمل فیضی سخنگوی ریس جمهور افغانستان و موضع دولت را درباره گشایش دفتر طالبان در قطر پرسیده است.

همچنین وکیل احمد متوکل وزیر خارجه دوران طالبان در مصاحبه با ما گفته که طالبان برای برقراری تماس با طرفهای مختلف نیاز به گشایش دفتر سیاسی دارند.

جزییات را می توانید در نسخه صوتی بشنوید