روزنامه‌های کابل: چهارشنبه ۲۹ جوزا

گشایش دفتر طالبان در قطر و انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به افغانها مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۲۹ جوزا/خرداد است.

۸‌صبح می‌نویسد: "انتقال در کابل، افتتاح در قطر"

۸‌صبح افزوده که پیام بازگشایی دفتر قطر همزمان با انتقال مسئولیت‌های امنیتی بسیار روشن است. جامعه جهانی می‌خواهد با انتقال مسئولیت به افغانها، مبارزه با طالبان را تقلیل داده و جنگ و صلح را به عهده افغانها بگذارد.

۸‌صبح می‌نویسد که آقای کرزی، شورای عالی صلح را طرف گفتگو با طالبان در قطر معرفی کرده اما این شورا این توانایی را ندارد و حکومت باید یک تیم کارآمد که از توانمندی گفتگو برخوردار باشد، بسازد که بتواند از ارزش‌های قانون اساسی و دست آوردهای یک دهه به خوبی دفاع کند.

این روزنامه نوشته حال باید دید که در این بازی پیچیده کدام یک؛ طالبان یا حکومت، برنده نهایی می‌شوند؟

روزنامه انصار نیز می‌نویسد که تاکنون استراتیژی جنگ در افغانستان نتیجه نداده است.

انصار افزوده که حل و فصل موضوع جنگ در افغانستان تا حدود زیادی به پاکستان بستگی دارد زیرا رهبران ارشد طالبان در بلوچستان پاکستان و تحت حمایت شبکه اطلاعاتی و ارتش پاکستان هستند.

نویسنده انصار به این باور است که در مذاکرات صلح حضور یک میانجی لازمی است و با توجه به شرایط فعلی، پاکستان تنها گزینه است.

انصار می‌نویسد به هر صورت بهترین زمان برای مذاکره با ملاعمر و رهبران طالبان زمان حال است.

روزنامه آرمان ملی می‌نویسد که با آغاز نهایی شدن روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی مرحله بسیار حساس و مهم برای دولت و مردم افغانستان آغاز شده است.

آرمان ملی افزوده که اکنون جامعه جهانی باید به تعهداتش برای تجهیز و مسلح ساختن و آموزش بهتر و بیشتر نیروهای امنیتی افغان عمل کند.

روزنامه ماندگار نیز روی این موضوع تاکید می‌کند.

ماندگار می‌نویسد: "ناتو باید بداند که نیروهای امنیتی افغانستان به جای مشوره‌های آنها بیشتر به تجهیز و تسلیح نظامی و حمایت‌های لوژیستیکی نیازمند هستند."

روزنامه چراغ نیز می‌نویسد که در این اواخر حملات مخالفان مسلح افزایش یافته و تلفات نیروهای امنیتی افغان نسبت به نیروهای بین‌المللی بیشتر و چندین برابر شده است.

چراغ افزوده که برای روحیه دادن به نیروهای امنیتی مردم افغانستان باید جبهه فکری و معنوی خوبی برای سربازان خود آماده کنند تا این سربازان از لحاظ روحی تشویق شوند.

روزنامه جامعه باز به انفجار در غرب کابل همزمان با برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی اشاره کرده است.

این روزنامه می‌نویسد که وقوع این انفجار در منطقه‌ای که ساحه 'سبز امنیتی' محسوب می‌شود آسیب پذیری ساختار امنیتی افغانستان را نشان می‌دهد.

اما جامعه باز تاکید می‌کند که جامعه افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری به مسئولیت پذیری و اتکا به نیروهای ملی ضرورت دارد و نهایی شدن روند انتقال نشان دهنده توانمند شدن نیروهای امنیتی افغانستان است که امیدوارکننده است.

روزنامه انیس نیز می‌نویسد که در دوازده سال گذشته نیروهای نظامی افغان با آموزش های مسلکی، کار آزموده شدند و اکنون این اطمینان وجود دارد که آنها قادر به تامین امنیت سراسری در این کشور هستند.

مطالب مرتبط