کماندوهای زن در ارتش افغانستان

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در پلچرخی کابل در حومه پایخت، واحد ویژه ارتش افغانستان مستقر است. این واحد مربوط زنان است و کوماندوهاى افغان مشغول تمرین نظامى و یادگیری نشانه‌زنى هستند.

آنها مى‌خواهند همه مهارت‌ها را همسان با مردان کسب کنند و تفاوتى باقى نگذارند تا دلیلی بر ضعف‌شان تلقى شود.

حضور ۲۵ درصد زنان در پارلمان، حضور زنان در کابینه، اولین زن والى، دیپلومات‌های زن در نمایندگی‌های خارجی، افسران پلیس و ارتش، زنان خلبان و حالا هم زنان کوماندو نشان می‌دهد که زنان افغان در همه عرصه ها حضور دارند.

پا جای پای سربازان زن آمریکایی

دو سال است که این کماندوها پا جای پای سربازان زن آمریکایی گذاشته اند.

هرچند این زنان در جنگ رویارو دخیل نیستند و تنها مسئولیت بازرسی‌ها در عملیات را پیش می‌برند اما خطر همیشه همراهشان است.

آنها در جریان عملیات در مناطق خطرناک فعالیت مى‌کنند و اجراى عملیات‌ را با در نظرداشت شرایط ویژه روستاها و سنتى بودن خانواده‌ها در محلات دور افتاده، آسان تر مى‌کنند.

یکی از مشکلاتی که ارتش افغانستان و نیروهای ناتو در سالهای گذشته با آن روبرو بود، بازرسی خانه‌ها و بازرسی بدنی زنان بود، کاری که در نظر نگرفتن آن حساسیت شدید جامعه سنتی افغانستان را به دنبال داشت.

حالا حضور زنان در ارتش افغانستان، سبب شده است بازرسی خانه ها و بازرسی بدنی زنان، دیگر حساسیت برانگیز نیست.

شرایط امنیتی سبب شده این کماندوها چهره شان را پنهان می‌کنند و حتی نمی‌توانند نام‌شان را فاش کنند.

یکی از آنها می‌گوید: "از وقتی به نیروهای کماندو پیوستم خیلی خوشحالم. حس می کنم زن قوی هستم و از مردها چیزی کم ندارم."

Image caption زنان کماندوی افغان چهره‌های شان را پنها می‌کنند و نامشان را فاش نمی‌سازند

یکی دیگر از آنان می‌گوید تاکنون در بیش از پنجاه عملیات شرکت کرده و می‌خواهد دوشادوش مردان در میدانهای جنگ با دشمنان بجنگد.

او گفت که سخت ترین عملیات برای او عملیاتی در قندهار بوده که در نتیجه آن سه مخالف مسلح کشته شدند.

جنگجویان شب

ژنرال جلال یفتلى فرمانده ویژه کوماندوهای زن مى‌گوید که شمار زنان در نیروهای کماندو حدود صد نفر هستند.

هرچند درصدی حضور آنها در بین یک لشکر ده هزار نفری بسیار کوچک به نظر می‌رسد اما ژنرال یفتلی می‌گوید که حضور این زنها کار را برای آنها آسان تر ساخته و بار سنگینی را از دوش آنها برداشته است.

به گفته وی، این زنان روزانه ۹ ساعت کار می‌کنند و شبها به خانه باز می گردند ولى اگر عملیاتی در کار باشد ماموریت آنها در طول شب هم ادامه مى‌یابد.

زنان کوماندو از ولایت هاى مختلف افغانستان در ارتش حضور یافته‌اند اما بسیارى از آنها به دشواری خانواده‌شان را قانع ساختند.

حضور زنان به طور کل در نیروهای امنیتی افغانستان کمرنگ است زیرا بسیاری از خانواده ها اجازه نمی دهند که زنان خانواده در این عرصه کار کنند و آن را خوب نمی‌دانند.

شمار تمام نیروی ارتش ملی افغانستان به ۱۹۵ هزار نفر می‌رسد اما مجموعا در وزارت دفاع، یک هزار کارمند زن در بخش های نظامی و غیر نظامی حضور دارند.

مطالب مرتبط