روزنامه‌های کابل: یکشنبه دوم سرطان

گشایش دفتر طالبان در قطر و مشکلات در روند صلح باز هم سرخط مطالب تحلیلی روزنامه‌های یکشنبه دوم سرطان/تیر کابل است.

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که نام امارت طالبان، کابوس مرگ، ویرانی، انزوا و جنگ را در اذهان مردم افغانستان تداعی می‌کند.

۸‌صبح از کسانی که در محافل بین‌المللی و منطقه‌ای از طالبان به عنوان نمایندگان پشتون‌های افغانستان یاد می‌کنند، انتقاد کرده و می‌نویسد که این گروه بیشترین زیان را به مردم در مناطق پشتون نشین وارد کرده است.

نویسنده ۸‌صبح به گمانه زنی‌هایی در مورد واگذاری بخشی از قلمروی افغانستان به طالبان اشاره کرده و می‌نویسد که این کار سبب می‌شود که وزیرستان های دیگری شکل گیرد و پایگاه‌های دیگر برای تروریسم بین‌المللی ایجاد شود.

۸‌صبح تاکید می‌کند که نگرانی‌های مردم افغانستان فراتر از پرچم و لوحه است.

روزنامه سخن جدید نیز می‌نویسد که باید پرسید که آیا تنها مشکل در استفاده از عبارت 'امارت اسلامی' و افراشتن بیرق سفید است یا حکومت در این مذاکرات از جایگاه لازم برخوردار نیست؟

سخن جدید می‌نویسد که مذاکرات مستقیم آمریکا و طالبان، حکومت را به شدت ناراحت ساخته است.

اما سخن جدید افزوده که این نگرانی‌ها و اعتراض‌ها به روند ایجاد شده خللی وارد نخواهد ساخت و دفتر قطر به متغیر جدیدی در معادلات موجود در قضیه افغانستان تبدیل خواهد شد.

نویسنده سخن جدید به این باور است که مخالفین مسلح رویکرد جدید خود را با قطع راهکار خشونت همراه نخواهند ساخت اما از دفتر قطر به عنوان یک پیش روی قابل ملاحظه استفاده خواهند کرد.

روزنامه افغانستان می‌نویسد که نگاه سطحی حکومت به جریان صلح سبب شد که نه تنها این روند با پیشرفت پیش نرود، بلکه با پیچیدگی‌ها و دردسرهای بیشتری رو به رو شود.

افغانستان افزوده که این وضعیت به مخالفان برای نمایش قدرت و کسب مشروعیت فرصت داد.

افغانستان می‌نویسد که پس از گشایش دفتر طالبان زیر نام 'امارت اسلامی' و همراه با بلند شدن پرچم سفید طالبان، بدبینی‌ها به این روند افزایش یافت.

نویسنده افغانستان تاکید می‌کند که اکنون زمان آن رسیده که از سیاست‌های شتاب زده پرهیز کرد و به صورت فعالانه رویکرد همه جانبه دیگری را در پیش گرفت.

روزنامه جامعه باز نیز می‌نویسد که پس از گذشت دوازده سال، هنوز آرزوی صلح نه تنها از مرز رویای مردم فراتر نرفته، بلکه با گشایش دفتر رسمی طالبان با عنوان 'امارت اسلامی' در سرپروراندن این رویا نیز چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد.

نویسنده جامعه باز به نقش و مسئولیت شهروندان در روند صلح تاکید می‌کند و می‌نویسد قبل از این که این پدیده وارد رفتار شود، برای ورود آن در افکار مردم باید تلاش صورت گیرد.

جامعه باز می افزاید که به جای بازی‌های سیاسی که منجر به ادامه جنگ می‌شود، باید صلح نخست به عنوان یک قاعده فکری و نگرش مقدس در اذهان و افکار مردم نهادینه شود تا به عنوان یک قاعده رفتاری با ثبات در زندگی عملی تجربه گردد.

مطالب مرتبط