'لغو شرکت‌های امنیتی در افغانستان، منافع مافیا را به خطر انداخته است'

Image caption روند انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی از سه سال پیش به فرمان ریاست جمهوری آغاز شد و همچنان ادامه دارد

وزارت کشور/داخله افغانستان گفته است که برنامه انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان همچنان ادامه دارد و قرار است به زودی ۳۴ شرکت خصوصی امنیتی دیگر منحل شود.

حکومت افغانستان انتظار دارد که با انحلال شرکت‌‎های خصوصی باقی مانده، فرمان حامدکرزی رئیس جمهوری این کشور که سه سال پیش صادر شد، به صورت کامل تطبیق شود.

جمیل جنبش، معاون وزارت داخله در امور محافظت عامه و تصدی‌های امنیتی گفت که با لغو شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان، "گروه‌های مافیایی" متضرر شده اند.

آقای جنبش گفت که از میان ده‌ها نوع گروه‌های مافیایی، مافیای اقتصاد، اسلحه و جنگ پس از لغو شرکت‌های خصوصی امنیتی منافع خود را از دست داده اند و برای انجام فعالیت‌های جنایتکارانه تلاش‌ کرده اند.

او از گروه و فرد خاصی نام نگرفت اما گفت که در میان شرکت های منحل شده، ۶ شرکت خصوصی امنیتی با اراکین بلند پایه دولتی افغانستان ارتباط داشتند.

آقای جنبش در نشستی در کابل به خبرنگاران گفت که از آغاز برنامه انحلال شرکت‌های خصوصی ۲۳ شرکت از ۵۷ شرکت خصوصی امنیتی لغو شده است.

در افغانستان تا سه سال قبل ۱۰۹ شرکت خصوصی امنیتی فعالیت داشت که تا هنوز سه چهارم آن به دستور حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور لغو شده است.

از آن میان تنها ۵۷ شرکت ثبت شده بودند و به صورت قانونی فعالیت داشتند. بقیه این شرکت‌ها ثبت نشده بودند.

معاون وزارت داخله افغانستان گفت که بیشتر شرکت‌ها به دلیل فعالیت بدون مجوز منحل شده و کارمندان آن در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان جذب شده است.

آقای جنبش همچنین گفت که در حال حاضر ۳۴ شرکت خصوصی امنیتی باقی مانده‌است که این شرکت ها مشغول تامین امنیت پایگاه‌های ناتو و تاسیسات دپلماتیک اند و قرار است به زودی منحل شوند.

او گفت که مسئولیت محافظت کاروان های تدارکاتی موسسات بین المللی و نیروهای ناتو در سراسر افغانستان حالا به دوش نیروهای پلیس محافظت عامه است.

جمیل جنبش افزود: "در حال حاضر هیچ شرکت خصوصی خارجی در افغانستان، مسئولیت تامین امنیت کاروان نیروهای خارجی را به دوش ندارد."

وزارت داخله افغانستان گفته است که از آغاز روند انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی ۲۶۰۰ اسلحه مختلف به دست حکومت افغانستان افتاده است.

نیروهای محافظت عامه از تشکیلات نظامی در چارچوب وزارت امور داخله افغانستان است که در بخش‌های تامین امنیت برنامه های توسعه‌ای دولت افغانستان، برنامه‌های بخش خصوصی، تامین امنیت پروژه‌های نهادهای بین‌المللی و تامین امنیت کاروان تدارکات ناتو فعالیت می‌کنند.

منفعت اقتصادی

Image caption برنامه انحلال شرکت‌‎های خصوصی امنیتی پس از آن به اجرا گذاشته شد که رئیس جمهوری افغانستان در سال ۲۰۰۷ فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی در کشور را غیرقانونی خواند و از تصمیم خود برای لغو این شرکت ها خبر داد.

نیروهای محافظت عامه افغانستان برای تامین امنیت کاروان تدارکات نیروهای خارجی ۲۲ دلار آمریکایی در هر ۵۰ کیلومتر دریافت می‌کنند.

وزارت داخله افغانستان گفته است که از آغاز روند انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی ۱۶.۲ میلیون دلار آمریکایی بابت بدرقه کاروان نیروهای خارجی و ۲.۳ میلیارد دلار از سایر قرارداد ها به دست آورده اند.

با این همه گفته شده است که از زمان انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی، بیش از پنجاه واسطه وزارت داخله به اثر برخورد با ماین‌‎های کنار جاده‌ای منهدم شده، تعدادی از افراد پلیس محافظت عامه کشته شده و ۶۰ پلیس دیگر هم زخمی شده اند.

برنامه انحلال شرکت‌‎های خصوصی امنیتی پس از آن به اجرا گذاشته شد که رئیس جمهوری افغانستان در سال ۲۰۰۷ فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی در کشور را غیرقانونی خواند و از تصمیم خود برای لغو این شرکت ها خبر داد.

آقای کرزی از برخی از موسسات خارجی از جمله شرکت‌های خصوصی امنیتی به عنوان ساختارهای موازی حکومتی یاد کرده و گفته است که این شرکت‌ها امنیت افغانستان را تهدید می‌کنند.

شرکت‌های خصوصی امنیتی پیش از این مسئولیت تامین امنیت تاسیسات دپلماتیک، پایگاه‌های خارجی و کاروان تدارکات ناتو را به عهده داشتند.

در شرکت‌های خصوصی امنیتی بیش از چهل هزار نفر کار می‌کردند که بر اساس برنامه‌های دولت افغانستان قرار است پس از بررسی سابقه کاری و بهداشت آنها در صفوف نیروهای امنیتی افغان جذب شوند.

مطالب مرتبط