روزنامه‌های کابل: شنبه هشتم سرطان

Image caption طنز بدون شرح، روزنامه افغانستان

دفتر مذاکرات طالبان در قطر و روند صلح دولت افغانستان، نگرانی بازرس ویژه آمریکا از توانایی نیروهای مسلح افغانستان و گزارش‌ها در مورد فساد در وزارت‌های دفاع و امور داخله کشور از موضوعاتی است که در عناوین خبری و تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل به چشم می خورد.

روزنامه های دولتی هم بیشتر ستون‌های خود را به انعکاس فعالیت‌های نهادهای حکومتی و کابینه افغانستان اختصاص داده اند.

روزناهم های چاپ کابل همچنین در صفحات جداگانه خود خبرهایی در مورد رویدادهای جهانی از جمله وضعیت نلسون ماندلا و تحولات اخیر در مصر منتشر کرده اند.

گشایش دفتر مذاکرات طالبان در قطر و واکنش‌ها در مورد آن از یک هفته به اینسو تیتر اصلی بیشتر روزنامه های چاپ کابل است.

روزنامه افغانستان، در سرمقاله خود نوشته است که رویکرد صلح و اتکا به گزینه گفتگو با طالبان از "نا بسامانی هایی که در عرصه نظامی به مشاهده می‌رسید" منتج شده است.

سرمقاله نویس ، نوشته است که استفاده از گزینه سیاسی با "مخالفانی که هیچ تعریف و دسته بندی ای" از آنها وجود نداشت، بیش از آن که برای مردم دلخوشی به میان بیاورد، ترس آور و وحشت زا است.

به نظر نویسنده افغانستان، نخستین اصل مذاکره با طالبان این است که طرفین به "مذاکره و گتفگو به جای منطق زور و تفنگ" باور داشته باشند. در حالی که به نظر نویسنده، طالبان تاکید کرده اند که همزمان با گفتگوهای سیاسی از حملات انتحاری هم دست بر نمی دارند.

روزنامه دولتی انیس، در سرمقاله خود زیر عنوان "صلح آرزوی هر افغان است" نوشته که با وجودی که دولت افغانستان همچنان خواستار گفتگوها برای رسیدن به صلح است اما واکنش های مردم به گشایش دفتر طالبان در قطر، نشان داد که باید هر گامی که در راستای تامین صلح برداشته می شود باید مطابق منافع ملی کشور باشد.

نویسنده انیس، در سرمقاله خود به بیانیه رادیویی رئیس جمهوری افغانستان اشاره کرده و گفته است که طالبان باید از واکنش ها به گشایش دفتر مذاکرات در قطر درس گرفته باشند که "هر حرکتی اگرچه حمایت بیرونی داشته باشد" اگر مطابق میل مردم افغانستان نباشد به شکست منتهی می شود.

روزنامه ۸صبح، هم در سرمقاله خود به اظهارات اخیر رئیس جمهوری افغانستان در مورد گشایش دفتر مذاکرات طالبان در قطر پرداخته و نوشته است که مواضع ریاست جمهوری افغانستان "بر ابهام‌ها و سوال‌ها در مورد جریان قطر" افزوده است.

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اخیرا در بیانیه رادیویی خود شیوه گشایش دفتر مذاکرات طالبان در قطر را یک دسیسه خواند و گفت که حکومت افغانستان به همکاری قوی مردم آنرا خنثی کرد.

۸صبح، نوشته که تصور بر این است که "مذاکراتی که میان طالبان، پاکستان و برخی از کشورهای مطرح صورت گرفته در غیاب دولت مشروع افغانستان تفاهم صورت گرفته که انتخابات آینده ریاست جمهوری برای ایجاد یک اداره موقت" به تعویق بیافتد.

روزنامه تاکید کرده است که جامعه جهانی باید نگرانی ها مردم افغانستان را رفع کند.

روزنامه سرنوشت، در سرمقاله خود نوشته است که شیوه گشایش دفتر مذاکرات در دوحه پایتخت قطر سبب شد که راه رسیدن به صلح در افغانستان پیچیده و مشکلات روند صلح دولت افغانستان بیشتر شود.

به نظر سرمقاله نویس سرنوشت، آمریکا با گشایش دفتر طالبان در قطر به گروه طالبان این پیام را رساند که "آمریکا شما را به عنوان امارت اسلامی شناخت و دشمن اصلی شما آمریکا نه که دولت افغانستان است."

روزنامه اطلاعات‌روز، هم به اظهارات رادیویی رئیس جمهوری کشور پرداخته و در سرمقاله خود زیر عنوان "آیا دسیسه برطرف شد؟" نوشته که با توجه به تحولات اخیر سیاسی در کشور، مردم گفتگوهای صلح را دسیسه ای علیه آینده خود می بینند و نسبت به آینده گفتگوهای صلح بدبین هستند.

نویسنده در ادامه نوشته است که حکومت افغانستان باید در مورد جریانات پشت پرده دفتر مذاکرات طالبان و آنچه رئیس جمهور کرزی دسیسه عنوان کرده است، توضیح بدهد در غیر آن از نگرانی های مردم کاسته نخواهد شد.

روزنامه سروش‌ملت، اما شیوه گشایش دفتر مذاکرات طالبان در قطر و اینکه گروه طالبان پرچم و عنوان "امارت اسلامی" را به فراز این دفتر بلند کردند، نشانه عدم صداقت آمریکا در برقراری صلح در افغانستان خوانده است.

سروش‌ملت، نوشته است که گشایش دفتر طالبان در قطر بیانگر این بود که "دولت آمریکا برای رسیدن به منافع خود هیچ خط قرمزی نمی شناسد."

نویسنده در ادامه نوشته است که گشایش دفتر طالبان اما یک موضوع را روشن کرد و آن این که مردم و دولت افغانستان در آرزوی تامین صلح هستند اما نه به هرقیمتی بلکه به نظر نویسنده باید دست آوردهای یک دهه گذشته حفظ شود.

روزنامه ماندگار اما عامل پیچیده شدن مذاکرات صلح و روند صلح دولت افغانستان را به سیاست های حکومت مرتبط دانسته است.

نویسنده ماندگار، نوشته است که " زمانی که طالبان پرچم امارت اسلامی را در قطر برافراشتند" رئیس جمهوری افغانستان "فهمید که اشتباه بزرگی را مرتکب شده و با سیاست های ناقص و ناروای خود" افغانستان را عملا صاحب دو دولت ساخته است.

حکومت افغانستان هم پس از گشایش دفتر طالبان واکنش رسمی و تندی نشان داد و به دنبال بلند شدن پرچم و عنوان امارت اسلامی بر فراز دفتر مذاکرات صلح طالبان در قطر از اعزام هیات شورای عالی صلح به قطر خودداری کرد و گفتگوها برای امضای موافقت نامه امنیتی با آمریکا را هم به تعلیق در آورد.

مطالب مرتبط