روزنامه‌های کابل: یکشنبه نهم سرطان

سفر نخست وزیر بریتانیا به افغانستان، روند صلح و انتخابات مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های یکشنبه نهم سرطان/تیر کابل است.

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد: "سفری برای اطمینان"

۸‌صبح می‌نویسد که آقای کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته که از شش ماه به این سو تلاش هایی برای واگذاری برخی مناطق به طالبان صورت گرفته است.

۸‌صبح افزوده که مردم افغانستان به هیچ وجه نمی‌خواهند که در سرزمین‌شان دولت های گوناگون ایجاد شود.

این روزنامه نوشته که جامعه جهانی این نگرانی‌ها را درک کرده و به این دلیل آقای کامرون نخست وزیر بریتانیا به افغانستان سفر کرده است.

روزنامه اصلاح می‌نویسد که هر طرحی برای آوردن صلح باید تنها همین هدف را تعقیب کند.

اصلاح نیز به سخنان اخیر رئیس جمهوری افغانستان به ارتباط تلاش‌ها برای 'ملک الطوایفی ساختن این کشور' اشاره کرده و افزوده که نباید از تلاش‌های صلح سوء استفاده صورت گیرد.

روزنامه وحدت می‌نویسد که سفر نخست وزیر بریتانیا این زمان به افغانستان دارای اهمیت زیاد است.

وحدت به روابط نزدیک بریتانیا با آمریکا و پاکستان اشاره کرده و افزوده که این سفر حاوی پیام های خاص سیاسی بوده است.

به باور نویسنده وحدت، بریتانیا تا کنون بیشتر تلاش کرده که متاثر از لابی پاکستان باشد تا این که بخواهد بازتاب دهنده منافع کابل در موضوع مصالحه باشد به این دلیل "به نظر نمی‌رسد که این بار نیز دست‌پخت لندن بتواند موثریت چندانی برای ذایقه نه چندان دلچسب افغانی داشته باشد"

نویسنده روزنامه افغانستان اوضاع فعلی افغانستان را گیج کننده می‌خواند.

افغانستان می‌نویسد که سردرگمی دولتمردان افغانستان از اظهارات ضد و نقیض آنها درباره صلح و دفتر قطر کاملا این موضوع را روشن می سازد.

افغانستان افزوده که حکومت افغانستان یک بار گشایش دفتر طالبان در قطر را دستاورد و یک بار دیگر توطئه می‌خواند.

نویسنده افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد که شرایط و نیازمندی های ملی را دقیقا بررسی کرده و سپس خود را مطابق با آنها عیار سازد.

روزنامه ماندگار می‌نویسد که بحث گشایش دفتر طالبان در قطر موضوع انتخابات در افغانستان را تحت شعاع قرار داده است.

ماندگار افزوده که این نکته 'کاملا مشکوک و قابل بررسی' است که چرا در همچو شرایط دفتری برای طالبان در قطر گشایش می‌یابد و این گروه به عنوان یک عنصر سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود؟

نویسنده ماندگار تاکید می‌کند که خواست مردم افغانستان از جامعه جهانی این است که اجازه بدهند با برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و به موقع مردم افغانستان بدون هیچ معامله گری، خواست و اراده خود را عملی سازند.

امنیتی از نگرانی های مهم مردم افغانستان در کنار موضوع صلح و انتخابات است.

در حالی که در این اواخر حملات تروریستی در افغانستان افزایش یافته، اما روزنامه آرمان ملی از افزایش توانایی های نیروهای امنیتی افغان ابراز خوشبینی کرده و نوشته که آنها ثابت کردند که می‌توانند از عهده مسئولیت شان به خوبی به در آیند.

آرمان ملی با تاکید از دولت و جامعه جهانی می‌خواهد که در راستای تقویت و تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان کار کنند.

مطالب مرتبط