روزنامه‌های کابل: شنبه ۱۵ سرطان

Image caption طنز بدون شرح روزنامه افغانستان در مورد تحولات مصر

افغانستان تا هشت ماه دیگر برای گزینش رئیس جمهوری جدید انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کند، همزمان با انتقال سیاسی قرار است نیروهای ناتو هم این کشور را ترک کنند و انتظار می رود که افغانستان با متحد غربی خود آمریکا موافقتنامه امنیتی امضا کند.

از سویی دولت افغانستان برای پایان دادن به جنگ و همچنین برگزاری انتخابات موفقانه و گرفتن مسئولیت های امنیتی برای گفتگوهای صلح با طالبان لحظه شماری می کند.

این موضوعات در کنار گفتگوهای صلح و ادامه بحث ها در مورد امضای موافقتنامه امنیتی افغانستان و آمریکا از برجسته ترین عناوین خبری و موضوعات تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه‌های چاپ امروز همچنین مطالبی در مورد تحولات اخیر در مصر منتشر کرده اند.

روزنامه سخن‌جدید، در سرمقاله خود با اشاره به سخنان روز گذشته رنگین دادفر سپنتا مشاور شورای امنیت ملی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نوشته است که تاکید آقای سپنتا به به کار گیری رویکرد نظامی در برابر طالبان با موضع حکومت افغانستان همسویی ندارد.

سرمقاله نویس سخن‌جدید نوشته است که رویکرد حکومت در برابر طالبان در سال های اخیر باعث شکایت افکار عمومی شده است اما تاکنون کمتر سابقه داشته که یک مقام بلندپایه حکومتی نیز از این روش انتقاد کند.

رنگین دادفر سپنتا مشاور شورای امنیت ملی حکومت افغانستان روز گذشته در گردهمایی در کابل گفت که سیاست تضرع برای برقراری صلح در افغانستان نتیجه نمی دهد.

سخن‌جدید، در ادامه نوشته است که باید مشخص شود که تاکید مشاور شورای امنیت ملی به استفاده از گزینه های غیر مذاکره با طالبان، موضع شخصی اوست یا اینکه "برای توجیه افکار عامه ابراز گردیده است."

روزنامه ۸صبح، هم سرمقاله خود را به اظهارات روز گذشته مشاور شورای امنیت ملی افغانستان اختصاص داده و نوشته است که آقای سپنتا "هم صدا با برخی از منتقدان آتشین" رئیس جمهور کرزی گفته است که "طالب با برادر گفتن و زاری کردن" به میز مذاکره حاضر نمی شود.

۸صبح، نوشته است که این صحبت ها در حالی مطرح می شود که دیگر مشاوران و همکاران حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از سیاست "التماس برای وادار کردن طالبان به مذاکره" دفاع می کنند.

سرمقاله نویس ۸صبح، نوشته است که با توجه به اظهارات آقای سپنتا، به نظر می رسد که میان معاونان رئیس جمهوری افغانستان در مورد چگونگی سازماندهی تلاش های صلح توافق نظر وجود ندارد و برخی از مقام های بلند پایه حکومتی به شورای عالی صلح باور ندارند.

به نظر نویسنده ۸صبح، برای رسیدن به صلح نیاز است که مقام های حکومت افغانستان و احزاب سیاسی ابتدا از همه به اجماع نظر در مورد چگونگی برقراری صلح در افغانستان دست یابند.

روزنامه سروش‌ملت، در سرمقاله خود نوشته است که با نزدیک شدن سال ۲۰۱۴، "ضرورت مصالحه با طالبان" و مهمتر از آن نحوه مذاکره با گروه طالبان بیش از پیش اهمیت پیدا می کند.

سروشت‌ملت، نوشته است که گفتگو با طالبان در صورت حفظ دست آورد های ده سال گذشته، سودمند است در غیر آن کنار آمدن با طالبان بدون توجه به حفظ "حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت ها، قانونن اساسی" و سایر ارزش های مدنی، به مفهوم تسلیم شدن به گروه طالبان است.

نویسنده سروش‌ملت، هم در سرمقاله خود تاکید کرده است که "رسیدن به یک نقطه مشترک" در مورد تصمیم گیری های کلان می تواند نگرانی های موجود از آینده را رفع کند و افغان ها را به یک راه حل نهایی در مورد چگونگی مذاکره با طالبان برساند.

گروه طالبان سه هفته پیش برای گفتگوهای صلح در دفتر مذاکرات قطر حاضر شدند، طالبان با برافراشتن پرچم و عنوان "امارت اسلامی"؛ نام و نشانی که در زمان حاکمیت خود تا قبل زا ۲۰۰۱ استفاده می کردند، گفتند که همزمان با گفتگوهای سیاسی از جنگ هم دست نمی کشند.

این موضع، هرچند با واکنش تند حکومت افغانستان استقبال شد اما مقام های افغان همچنان به کنار آمدن با طالبان از طریق گفتگوهای سیاسی برای رسیدن به صلح، امید بستند.

روزنامه محور، با مکث کوتاهی به اظهارات اخیر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، این اظهارات را نقد کرده و نوشته است که رویکرد نظامی در برابر طالبان در دوازده سال گذشته نتیجه نداده است.

به نظر نویسنده محور، از سخنان آقای سپنتا بر می آید که رسیدن به صلح، از طریق "نامه نویسی و تضرح" به طالبان کارگر نخواهد بود و باید نیروهای امنیتی افغانستان طالبان را به زور وادار به صلح کنند.

روزنامه محور، نوشته است که برای وادار کردن طالبان به صلح از راه نظامی به قوت نظامی نیاز است.

محور نوشته است که صلح در افغانستان چگونه می تواند میسر شود در صورتی که از یک سو تقاضای صلح افغانستان از راه مذاکره، "زاری و تضرح" می نماید، از جانبی این کشور برای فایق آمدن به صلح از راه نظامی، توانایی ندارد و در نهایت "لیاقت" پیشکش گزینه سوم را هم ندارد.

روزنامه ماندگار، هم در سرمقاله خود به موضوع امضای موافقتنامه امنیتی افغانستان و آمریکا و همچنین روند گفتگوهای صلح پرداخته است.

سرمقاله نویس ماندگار، نوشته که از تلاش های حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان پنج سال می گذرد اما این تلاش ها "بیهوده" بوده و گروه طالبان حتی یک بار به تقاضای حکومت افغانستان پاسخ مثبت نداده است.

به نظر نویسنده ماندگار، برای متقاعد کردن طالبان جهت مذاکره با دولت افغانستان، آمریکا هم تلاش های خود را به خرج داد که به ایجاد دفتر مذاکرات طالبان در قطر انجامید اما همه این اقدامات به دلیل "سیاست‌های ناشیانه" حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بی نتیجه مانده است.

روزنامه چراغ، اما در سرمقاله خود زیر عنوان "چرا روند صلح در افغانستان ناکام مانده است؟" نوشته که انحصاری کردن روند صلح توسط دولت و بی توجهی به نظریات عمومی، از دلایلی است که تلاش های صلح در این کشور تاکنون به جایی نرسیده است.

سرمقاله نویس چراغ، نوشته است که شیوه هایی که دولت افغانستان برای رسیدن به صلح به کار بسته و "امتیازهای زیادی که به طالبان" داده است سبب شده که مخالفان مسلح دولت به گزینه های صلح آمیز علاقه ای نگیرند و به جنگ ادامه بدهند.

به نظر نویسنده، دولت افغانستان باید برای گام های بعدی ای که در راه صلح و مذاکره با گروه طالبان بر می دارد از مشورت های احزاب سیاسی، ناظران و جامعه مدنی استفاده کند.

حکومت افغانستان در سال های اخیر جنگ با طالبان، پیوسته از گروه طالبان و مخالفان مسلح خود خواسته است که از خشونت دست بردارند و برای زندگی صلح آمیز وارد مذاکره شوند اما جنگ رو در رو در جبهه و انتظار گفتگوهای صلح در کشورهای خارجی، روند صلح دولت افغانستان را بیش از پیش پیچیده کرده است.

مطالب مرتبط