روزنامه‌های کابل: دوشنبه دهم سرطان

Image caption طنز 'تفسیر ممنوع'، روزنامه جامعه باز

روند صلح و انتخابات اعضای شورای عالی رسانه‌های افغانستان مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های دهم سرطان/تیر کابل است.

روزنامه جامعه باز می‌نویسد که موضع گیری رئیس جمهوری در قبال دفتر قطر، نشانه بی‌برنامگی و فقدان راهبرد اساسی در قبال طالبان است.

نویسنده جامعه باز می‌نویسد که گشایش دفتر طالبان در قطر، خطر آنچنانی را متوجه افغانستان نمی‌سازد.

جامعه باز افزوده که خوب است به طالبان فرصت داده شود تا در ولایاتی که مردم خواهان آنها هستند، نظم دلخواه شان را پیاده کنند زیرا امروز، اصل بر حکومت اقتدار مرکزی نیست بلکه اصل خدمت گذاری و جلب رضایت مردم است.

روزنامه چراغ نیز سیاست‌های اخیر آقای کرزی را انتقاد کرده و نوشته: "کرزی یک سرمایه سیاسی است یا یک بدهی ملی؟"

این روزنامه نوشته که شیوه رفتار و زمان کردار آقای کرزی یا بدون مخاطب بوده و یا ناوقت و همیشه او چند قدم از رهبری تحولات کشور عقب مانده است.

چراغ افزوده که اکنون شرط های آقای کرزی پس از گشایش دفتر طالبان در قطر به عنوان یک طرح مورد بحث است.

روزنامه افغانستان نیز می‌نویسد که پروسه صلح بعد از سالها هنوز تحول مهمی را شاهد نبوده است.

افغانستان افزوده که گمان می‌رفت پس از گشایش دفتر طالبان در قطر تحولی در این روند دیده شود اما این رویداد تنها اختلاف نظرها را تشدید کرد.

روزنامه انیس می‌نویسد که چگونگی راه اندازی دفتر طالبان در قطر روشن ساخت که برخی ها پا فراتر از مداخله نهاده اند.

انیس به تلاش برای 'ملوک الطوایفی' ساختن افغانستان اشاره کرده و نوشته که افغانستان به گواهی تاریخ متحد و یک پارچه بوده است و این تلاشها ناکام خواهد ماند.

روز گذشته، ده ها روزنامه نگار در وزارت اطلاعات و فرهنگ دو نماینده رسانه‌ها را در شورای عالی رسانه‌ها انتخاب کردند.

"انتخابات فرمایشی وزارت اطلاعات و فرهنگ" عنوان سرمقاله روزنامه سروش ملت است.

سروش ملت می‌نویسد که برگزاری انتخابات بدون مشارکت فعالان رسانه‌های غیر دولتی و در فقدان فعالان رسانه ای ولایات افغانستان، 'سیر سریع وزارت اطلاعات و فرهنگ به سوی استبداد مدیریتی است.'

روزنامه سروش ملت افزوده که شورای عالی رسانه‌ها مهم‌ترین نهاد مرتبط به فعالیت رسانه ای است و برگزاری انتخابات به شکل دیروز به این معناست که رسانه ها نماینده خود را در این شورا نمی‌بینند.

روزنامه اطلاعات روز نیز می‌پرسد: "چه کسانی می توانند از خبرنگاران نمایندگی کنند؟"

اطلاعات روز نیز از انتخابات دیروزی وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد می‌کند و می‌نویسد که این انتخابات به هیچ وجه اراده تمام خبرنگاران و رسانه های افغانستان را تمثیل نمی‌کند.

اطلاعات روز، شفافیت این انتخابات را نیز زیر سوال برده و نوشته که آیا واقعا انتخابات سالم برگزار شده و یا این افراد فقط با معرفی وزیر اطلاعات و فرهنگ به عضویت شورا در آمدند.

مطالب مرتبط