پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما؛ به چه افتخار می‌کنید؟

افتخار شما چیست؟ این را پرسیدیم و شنوندگان بی بی سی در صدای شما که روز سه شنبه پخش شد در تماس‌های مستقیم تلفنی از هرات، کابل، دایکندی، بدخشان، بلخ، سمنگان، جوزجان، غزنی، غور، قندز، فاریاب، پنجشیر و کاپیسا گفتند که به چه چیزهایی افتخار می‌ورزند و چرا.

صدای شما را سه شنبه 11 سرطان، شهباز ایرج از لندن اجرا کرد.