روزنامه‌های کابل: سه شنبه ۱۱ سرطان

روند صلح همچنان سرخط مطالب تحلیلی روزنامه‌های کابل است. در کنار این موضوع شماری از روزنامه‌های ۱۱ سرطان/تیر کابل به استیضاح وزیر مالیه/دارایی افغانستان نیز پرداخته‌اند.

روز گذشته مجلس نمایندگان افغانستان وزیر مالیه این کشور را استیضاح نمود. این دومین بار است که در دو ماه گذشته، وزیر مالیه افغانستان استیضاح می‌شود. او در هر دو بار توانست رای اعتماد نمایندگان را به دست آورد و در مقامش ابقا شود.

روزنامه افغانستان از این پیروزی وزیر مالیه به عنوان ناکامی مجلس یاد می‌کند.

افغانستان می‌نویسد که 'فشارهای بیرونی، مداخله حکومت و ضعف هیات رئیسه و بی سوادی و بی مسئولیتی' شماری از نمایندگان، مهم ترین دلایل ناکامی مجلس نمایندگان افغانستان است.

افغانستان افزوده که مجلس نمایندگان اکنون مقام خود را به عنوان خانه ملت از بین برده و حتی در سطح یک نهاد مسئولیت ناپذیر و قانون گریز تقلیل داده است.

به باور نویسنده افغانستان، مجلس از نابسامانی داخلی رنج می‌برد و از این وضعیت حکومت نفع می‌برد.

روزنامه اطلاعات روز نوشته: "بازی های افتضاح استیضاح"

اطلاعات روز می‌نویسد که استیضاح در مجلس افغانستان به دستاویزی جهت باج خواهی و کسب منافع شخصی و عقده گشایی شماری از نمایندگان تبدیل شده است.

اطلاعات روز افزوده هر باری که مجلس نمایندگان جلسه استیضاح وزیران را مطرح کرده، تنها در فاصله یک شب و روز، تصمیم نمایندگان در رای رد ۱۸۰ درجه به نفع وزیران چرخیده است.

پس از گشایش دفتر طالبان در قطر، این خبر داغ ترین موضوع مباحث سیاسی در روزنامه ها شده است.

امروز روزنامه ۸‌‌صبح می‌نویسد که جریان قطر به وساطت پاکستانی ها به راه انداخته شده است.

۸‌صبح افزوده این نشان می‌دهد که ژنرال ها و سیاستمداران پاکستان علاقه دارند طالبان با آمریکایی‌ها گفتگو کنند نه با کابل. به این دلیل 'التماس' چند ساله آقای کرزی از سوی طالبان پذیرفته نشده است.

اما ۸‌صبح تاکید می‌کند که پاکستان و دیگر بازیگران جامعه جهانی باید بدانند که بدون نقش محوری دولت و جریان های مهم سیاسی، هر نوع توافق سیاسی با مخالفان مسلح در افغانستان پایدار نخواهد ماند.

روزنامه آرمان ملی می‌نویسد که گشایش دفتر طالبان و ادامه حملات تروریستی آنها نشان می‌دهد که طالبان درگیر یک تفرقه شدید شده اند.

اما آرمان ملی افزوده که در چنین حالتی، دولت افغانستان دچار سردرگمی شده و این شیوه جدال با خود، نشان از درماندگی هر دولت در حال پایان است.

روزنامه وحدت به تعلیق گفتگوها بر سر پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا به دنبال گشایش دفتر طالبان در قطر اشاره می‌کند.

وحدت می‌نویسد که کمتر کسی به برنامه های حکومت درباره صلح باور دارد و اگر حکومت این موضوع را به پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا مرتبط سازد، نشان می‌دهد که حکومت از صلح به عنوان ابزاری برای رسیدن به منافع تیم حاکم استفاده می‌کند.

وحدت تاکید دارد که این دو موضوع را باید از هم جدا دانست.

مطالب مرتبط