پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوتار نوازی: از 'بابر شاه' تا طالبان

Image caption باغ بابر، کاخ ملکه، و استاد کرامت دوتار نواز که همچنان می‌نوازد

در دوران طالبان، نوازندگی موسیقی در ملا عام که هیچ، در محافل خصوصی هم ممنوع بود و اگر کسی گیر می افتاد شلاق می خورد.

بسیاری از هنرمندان موسیقی دان، به همین دلیل، افغانستان را ترک کردند و آنهایی که ماندند هم یا کار نمی کردند یا در خفا، موسیقی می نواختند.

علی همدانی در این گزارش از حکایت استاد کرامت دوتار نواز می‌گوید.

این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی پخش شده است.