پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشنواره فیلم های تاریخی در افغانستان

در افغانستان یک جشنواره فیلم های تاریخی برپا شده است. این جشنواره را موسسه افغان فیلم راه انداخته و تصاویری از نود سال تاریخ سیاسی و فرهنگی کشور را به روی پرده برده است. بهار جویا در گزارش اش می‌گوید تمایل به ساخت و نمایش فیلم در افغانستان بیشتر شده.