روزنامه‌های کابل: یکشنبه ۱۶ سرطان

طرح سهمیه بندی شدن راهیابی به دانشگاه های افغانستان و روند صلح مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های ۱۶ سرطان/تیر کابل است.

'سهمیه بندی دانش، تعرض سیستماتیک به حقوق شهروندی' عنوان سرمقاله روزنامه جامعه باز است.

جامعه باز می‌نویسد که در فرهنگ افغانی کسی اصالتا انسان به دنیا نمی آید و اینجا انسانها همیشه به قالب های جمعی از پیش تعیین شده چون قوم، منطقه، مذهب و جنسیت فروکاسته می‌شوند و سپس از حقوق اساسا نابرابر برخوردار می‌شوند.

جامعه باز افزوده که نقض حق آموختن دانش، جایگاه دولت را از یک نهاد مشروع تغییر می‌دهد.

نویسنده جامعه باز به این باور است که محروم کردن شهروندان افغانستان از حق تحصیل و دانایی صرفا به جرم این که در کدام ولایت به دنیا آمده اند یا به کدام گروه انسانی تعلق دارند، پرسش اخلاقی و انسانی سنگینی را پیش روی انسان های آگاه قرار می‌دهد و سوال بزرگ 'تبعیض سیستماتیک' را در برابر نظام سیاسی برجسته می‌سازد.

روزنامه اطلاعات روز نیز در مقاله نوشته اگر تصمیم سهمیه بندی کرسی های دانشگاه های کشور به اساس درصدی نفوس، عملی شود چیزی کمتر از خودکشی برای وزارت تحصیلات عالی نیست.

اطلاعات روز می‌نویسد که کرسی های دانشگاه عملا با این طرح سازمان یافته، در چنگ قومیت خاصی قرار می‌گیرد و راه اقوام خاص بسته می‌شود.

اطلاعات روز تاکید می‌کند که این طرح کاملا خلاف قانون اساسی افغانستان است که تحصیل را حق هر افغان دانسته است.

همچنان نویسنده اطلاعات روز می‌پرسد زمانی که نفوس کشور هنوز مشخص نیست این سهمیه بندی چطور می‌خواهد صورت گیرد؟

روزنامه ۸‌صبح به جلسه دیروزی پارلمان افغانستان اشاره کرده و می‌نویسد که حکومت هیچ ابتکاری در تلاش‌هایی که برای مذاکره صورت می‌گیرد، ندارد.

‌۸صبح افزوده که 'حکومت نقش خود را با اپوزیسیون اشتباه گرفته و مقامات دولتی نیز از روند صلح انتقاد می‌کنند معلوم نیست که مسئول کی است؟'

روزنامه ۸صبح می‌نویسد که باید به این ابهام و سردرگمی پایان داده شود و از طریق مشوره فراگیر با جهت های گوناگون، اجماع و توافق نظر در روند صلح به میان آید.

روزنامه انصاف از روند صلح جاری در افغانستان زیر عنوان 'صلح آمریکایی' یاد کرده است.

انصاف می‌نویسد که آقای کرزی با نسبت دادن خشم خود به صلح آمریکایی، سبب خدشه دار شدن اعتماد و باور مردم افغانستان به آمریکا شد و زمینه را برای مانور دادن و امتیازگیری خود فراهم ساخت.

انصاف افزوده که آقای کرزی با به تعلیق در آوردن مذاکرات توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا روی نقطه حساسی دست گذاشته و از این طریق تلاش دارد بالای آمریکا فشار وارد کند.

روزنامه ماندگار نیز به طرح 'سپردن چند ولایت افغانستان به طالبان' اشاره کرده که گفته می‎شود از سوی پاکستان برای کامیابی روند صلح مطرح شده است.

ماندگار می‌نویسد این نوع برخورد پاکستان نشان می‌دهد که آن کشور برای به کرسی نشاندن طالبان کمر بسته است.

ماندگار از واکنش حکومت افغانستان در مقابل این طرح انتقاد کرده و آن را ضعیف خوانده است.

نویسنده ماندگار می‌نویسد که 'سیاست های محافظه کارانه و ضعیف' حکومت افغانستان در برابر طرح های براندازانه پاکستان، فصل جدیدی از مشکلات را می‌گشاید.

مطالب مرتبط