روزنامه‌های کابل: دوشنبه ۱۷ سرطان

گفتگوهای صلح، سهمیه بندی راهیابی به دانشگاه های افغانستان و آغاز ماه رمضان مهم‌ترین عناوین مطالب روزنامه‌های ۱۷ سرطان/تیر کابل است.

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که تاکنون شورای عالی صلح هیچ دستاوردی نداشته، در حالی که قرار بود این شورا برخی از رهبران طالبان را روی میز مذاکره بیاورد، اما تا حال چنین نشده است.

۸‌صبح افزوده که سخنان مقامات دولتی در مورد روند صلح ضد و نقیض است و مقامات شورای عالی صلح باید با شفافیت با مردم سخن بگویند.

روزنامه افغانستان نیز می‌نویسد که گشایش دفتر طالبان در قطر معمای گفتگو باطالبان را پیچیده تر کرده است.

افغانستان افزوده که روند صلح تا کنون در افغانستان همیشه با بن بست رو به رو شده است.

نویسنده افغانستان به این باور است که اکنون زمان آن فرا رسیده که شیوه پیشبرد روند صلح بازبینی شود.

روزنامه اطلاعات روز طرح 'سهمیه بندی' کنکور در افغانستان را به انتقاد گرفته است.

اطلاعات روز می‌نویسد که افغانستان اکنون به تبعیض و خشونت عادت کرده و 'هیچ غسل تعمیدی هم نمی تواند تطهیرش کند.'

اطلاعات روز افزوده که طرح وزارت تحصیلات عالی در مغایرت آشکار با قانون اساسی است و حق تحصیل را از عده ای عظیم در افغانستان می‌گیرد.

به اساس این طرح قرار است شمار کامیابان در هر ولایت متناسب با شمار نفوس و فارغان آن محدود گردد.

روزنامه آرمان ملی می‌نویسد که در ماه رمضان باید آن عده گروه های مسلح که مسئولیت قتل مردم را با افتخار به عهده می‌گیرند، در بینش و عملکرد خود بازبینی کنند.

آرمان ملی اعمال مخالفان مسلح دولت را که زیر نام دین انجام می شود کاملا رد کرده و نوشته که این کارها فرسنگ ها از آموزه های دین فاصله دارد.

روزنامه اصلاح می‌نویسد که قتل مسلمانان به ویژه در ماه رمضان جواز ندارد بنابراین نباید در این ماه بر طبل جنگ کوبید.

اصلاح همچنان از رسانه های افغانستان به خصوص تلویزیون ها خواسته تا با حفظ ارزش های دینی در این ماه نشرات داشته باشند.

روزنامه انیس نیز سرمقاله امروز خود را به رمضان اختصاص داده است.

انیس می‌نویسد که امیدواریم دروازه های خیر و رحمت به روی تمام بشریت به خصوص افغانها باز شود و زمینه صلح در این کشور فراهم گردد.

روزنامه چراغ به بخش اقتصادی آغاز ماه رمضان پرداخته است.

چراغ می‌نویسد که دولت افغانستان باید متوجه قیمت ها باشد و از صعود آن جلوگیری کند.

چراغ همچنان از بازرگانان افغان خواسته تا در این ماه به فقرا کمک کنند.

مطالب مرتبط