در برنامه صدای شمای سه شنبه: آیا روزه تنها اجتناب از خوردن و نوشیدن است؟

در آستانه ماه رمضان قرار داریم. روز سه‌شنبه بسیاری از بیش از یک و نیم ملیارد مسلمان جهان یا که روزه‌ خواهند داشت و یا هم درحال آماده شدن برای استقبال از ماه رمضان خواهند بود.

در ماه رمضان، دین اسلام بیش از هر زمان دیگر، مسلمانان را به عبادت خدا و اجتناب از اعمالی زیانبار به خودشان و جامعه مثل خشونت، عصبانیت، مردم آزاری، غیبت، توطئه و درگیری، دعوت می‌کند.

اما در افغانستان به این مسایل چقدر توجه می‌شود؟

به نظر شما، آیا روزه گرفتن تنها اجتناب از خوردن و نوشیدن است یا چیزهای دیگری هم است که فرد روزه‌دار باید در نظر بگیرد؛ مثل رعایت حقوق دیگران، انجام درست وظیفه، فروخوردن خشم، برخورد نیکو با مردم، کمک به هم‌نوع و غیره؟

کارشناسان بهداشت به این باور اند که نخوردن غذا، ننوشیدن آب و کوتاه‌تر شدن زمان خواب می‌تواند در برخی افراد استرس زا باشد و آنها را در طول روزعصبانی و تند‌خو کند.

تجربه شما در این زمینه چه بوده و شما برای کنترول عصبانیت خود چه می کنید؟

توقع شما از طرف‌های درگیری جنگ درافغانستان در طول ماه رمضان چیست؟

برای شرکت در این برنامه:

هفت شام سه‌شنبه به شماره ۰۰۴۴۲۰۷۴۳۶۰۹۱۹ زنگ بزنید

به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ پیامک( اس‌ام‌اس) بفرستید.

علاوه بر نظر دادن از طریق این صفحه، می‌توانید از طریق صفحه فیسبوک بی بی سی برای افغانستان نیز نظرات تان را با ما شریک کنید.

اگر می‌خواهید ما برایتان زنگ بزنیم، لطفا نظر کوتاه همراه با شماره تلفن خود را در صفحه فیسبوک ما بگذارید.