پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: آیا روزه تنها اجتناب از خوردن و نوشیدن است؟

در ماه رمضان، دین اسلام بیش از هر زمان دیگر، مسلمانان را به عبادت خدا و اجتناب از اعمالی زیانبار به خودشان و جامعه مثل خشونت، عصبانیت، مردم آزاری، غیبت، توطئه و درگیری، دعوت می‌کند.

اما در افغانستان به این مسایل چقدر توجه می‌شود؟ در برنامه صدای شمای سه‌شنبه به این موضوع پرداخته ایم.