پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای تعیین سیاست اقتصادی ده ساله افغانستان

دولت افغانستان در حال تعیین سیاست اقتصادی ده ساله برای رشد اقتصادی است.

این سیاست اقتصادی با توجه به نجات اقتصاد افغانستان پس از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی در پایان سال 2014 و کاهش کمک های بین المللی به این کشور روی دست گرفته می شود.

عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان می گوید بخش نخست این پالیسی که دربرگیرنده برنامه اقتصادی چهارساله است آماده شده و بزودی تصویب خواهد شد.

به گفته او، این پالیسی در افغانستان بی سابقه است و بر مبنای نیازهای اقتصادی مردم این کشور آماده شده است.

همکارم بشیر پیمان در گفتگوی ویژه هفته با آقای ارغندیوال، از او پرسیده که با توجه به مصرف میلیاردها دالر ظرف بیش از یک دهه در افغانستان، در شرایط حاضر وضعیت اقتصادی این کشور را چگونه ارزیابی می کند.