پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیماران روانی و دست‌رسی آسان به اسلحه در آمریکا

بیشتر افرادی که دست به کشتار جمعی در آمریکا می‌زنند، گاهی در زندگی دچار مشکلات روانی بوده اند. با این وجود، آمریکا کشوری است که ملیون‌ها بیمار روانی در آن معالجه نمی‌شوند و به اسلحه دسترسی آسان دارند.

هیلری اندرسن، خبرنگار بی‌بی‌سی، پیامدهای این بی‌توجهی را بررسی کرده است.