رئیس دفتر کرزی: گشایش دفتر قطر برای تجزیه افغانستان بود

Image caption رئیس دفتر حامد کرزی با تلویزیون خصوصی یک صحبت کرده است

کریم خرم، رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با تلویزیون خصوصی یک اعلام کرده که گشایش دفتر قطر یک توطئه برای تجزیه افغانستان بود.

آقای خرم در این مصاحبه همچنین گفته است که از ماه جنوری سال جاری نزدیکی میان آمریکا و پاکستان بخصوص در مسایل افغانستان زیاد شده است.

آقای خرم با اشاره به دیدار نماینده ویژه آمریکا با حامد کرزی درباره روند صلح گفت که در این نشست، رئیس جمهور تصریح کرد که "اگر ما تلاشی را ببینیم که اداره بعضی از ولسوالی و بعضی از ولایات را به طالبان واگذار کنند آنرا توطئه خارجی دانسته و اقدام می کنیم".

آقای خرم گفت در صورت انجام این کار افغانستانی با یک مرکز ضعیف و یک حکومت ملک الطوایفی بوجود می‌آید.

رئیس دفتر حامد کرزی می‌گوید آمریکا، پاکستان و قطر در طرح دخیل بودند.

آقای خرم گفته است که در تلاش‌های زیر عنوان گفت‌و‌گو‌های صلح، چند کشور می‌خواستند گروه طالبان را به عنوان نماینده قوم پشتون و بقیه شرکت کننده‌ها را به عنوان نمایندگان سایر اقوام افغانستان معرفی کنند که این به افغانستان بسیار خطر جدی را به همراه داشت.

آقای خرم افزوده است که طالبان 'وطن دوست' دولت افغانستان را از 'توطئه' آگاه کردند.

آقای خرم تاکید کرده است که یگانه مرجع مشروع برای گفتگوهای صلح که از مردم افغانستان نمایندگی کند، شورای عالی صلح است.

او در ارتباط با موافقتنامه امنیتی دوجانبه با آمریکا گفت دولت افغانستان باید این اطمینان را داشته باشد که در صورت حمله از سوی پاکستان، آمریکا از افغانستان دفاع خواهد کرد.

مطالب مرتبط