روزنامه‌های کابل: سه شنبه اول اسد

Image caption 'تفسیر ممنوع'، روزنامه جامعه باز

استیضاح وزیر داخله/کشور افغانستان و سفر مشاور امنیت ملی و روابط بین المللی حکومت پاکستان به کابل مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های اول اسد/مرداد کابل است.

وزیر داخله افغانستان روز گذشته در مجلس نمایندگان استیضاح و سلب صلاحیت شد اما ریاست جمهوری این کشور این فیصله را نپذیرفت و دلایل استیضاح او را غیرموجه خواند و تصمیم نهایی در این مورد را به دادگاه عالی سپرد.

روزنامه جامعه باز می‌نویسد که جا به جایی مدیران در هر جامعه ای امری طبیعی است که به تناسب نیازها و به منظور ارتقای کارآمدی نهادها صورت می‌گیرد.

اما نویسنده جامعه باز به این باور است که در استیضاح و سلب صلاحیت وزیر داخله افغانستان، انگیزه های دیگر نیز بی تاثیر نبوده است.

جامعه باز افزوده که اگر جا به جایی ها با اهداف سیاسی صورت گیرد، نتیجه آن برای جامعه و نهادها فاجعه بار است.

روزنامه ۸‌صبح، ارجاع مساله سلب صلاحیت وزیر داخله را به قوه قضائیه، یک اقدام غیر دموکراتیک و به لحاظ قانونی، غیرموجه می داند.

۸‌‌صبح می‌نویسد که چرا ارگ و وزارت دولت در امور پارلمانی پیش از برگزاری جلسه استیضاح در مورد دلایل آن ابراز نظر نکرده بودند.

۸‌صبح نوشته که نمایندگان مجلس نباید اکنون به تعطیلی های تابستانی می‌رفتند و با توجه به شرایط حساس امنیتی باید بر دولت فشار می آوردند تا وزیر جدید را برای پست وزارت داخله معرفی کند.

روزنامه وحدت ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز نوشته که نمایندگان مجلس نباید عملی شدن مصوبات شان را فراموش کنند.

وحدت، اقدام رئیس جمهوری برای ارجاع این موضوع به دادگاه عالی را انتقاد کرده و می‌نویسد که "رئیس جمهوری نباید فراموش کند که مجلس حق قانونی برای استیضاح وزرا دارد و این امری حقوقی نیست که درستی و نادرستی آن را دادگاه عالی تشخیص دهد."

روزنامه ماندگار نیز می‌پرسد: "پتنگ سرپرست می‌ماند یا وزیر می‌شود؟"

ماندگار می‌نویسد که با بررسی تاریخی روند ارجاع موضوع سلب صلاحیت وزرا به دادگاه عالی، به خوبی می‌توان پیش بینی کرد که ممکن وزیر سلب صلاحیت شده برای چند ماه دیگر به عنوان سرپرست باقی بماند و اگر دادگاه عالی این نتیجه را قبول نکرد، پتنگ دوباره وزیر می‌شود.

با آنهم نویسنده ماندگار تاکید کرده که نهادهای عدلی و قضایی باید موضوع اتهامات وارده وزیر بر نمایندگان را دقیقا بررسی کنند و مانند موارد گذشته به فراموشی نسپارند.

روزنامه اطلاعات روز نیز به افشا گری های وزیر داخله پس از سلب صلاحیت شدن اشاره کرده و نوشته که تقابل و تصادم مجلس نمایندگان و حکومت در چند ماه اخیر تشدید یافته و ماهیت اتهام زنی شخصی را به خود گرفته است.

اطلاعات روز افزوده که این رویارویی ضعف و سبکی مجلس نمایندگان را نشان می‌دهد.

نویسنده اطلاعات روز در این اتهام زنی ها هر دو طرف را مقصر می‌داند و می‌نویسد که انگیزه این کارها عقده گشایی های شخصی است.

روزنامه افغانستان نیز نوشته که طرح اتهامات از سوی حکومت علیه پارلمان و برعکس، سابقه طولانی در روابط حکومت و پارلمان دارد.

افغانستان می‌نویسد که از دیدگاه مردم افغانستان، هم حکومت و هم پارلمان ضعف ها و کاستی های خود را دارند.

نویسنده افغانستان به این باور است که ریشه بسیاری از مشکلات در افغانستان در نحوه تعامل حکومت و پارلمان است و ادامه تنش ها بین این دو قوه سبب افزایش این مشکلات خواهد شد.

سفر سرتاج عزیز به کابل

'سرتاج با دست خالی آمد و با دست خالی برگشت' عنوان سرمقاله روزنامه آرمان ملی است.

آرمان ملی می‌نویسد که سفر آقای سرتاج عزیز به کابل برای گشودن روزنه ای تازه بود اما او موفق نشد دست پر به کشورش برگردد.

آرمان ملی افزوده که 'طالبان آله دست پاکستان هستند و آقای سرتاج عزیز به خاطر گرفتن امتیازاتی برای طالبان به کابل آمده بود.'

نویسنده آرمان ملی به این باور است که این کار در واقع آغاز یک حرکت تجزیه طلبانه در افغانستان است که از سوی مردم این کشور مردود شمرده شده است.

روزنامه انصاف می‌نویسد که آقای سرتاج گفت که پاکستان بر طالبان نفوذ دارد اما نمی‌تواند آنها را کنترل کند.

انصاف نوشته این سخنان، قصه دزد خروسی است که خروس را زیر بغل خود گرفته بود و درحالی که دم آن کاملا آشکار بود، قسم می‌خورد که خروس را ندیده و ندزدیده!

نویسنده انصاف می‌پرسد: "حرف مشاور اعظم را باور کنیم یا دم خروس را؟"

روزنامه انصار نیز به سخنان آقای سرتاج اشاره کرده و نوشته که این سخنان ضد و نقیض نشان می‌دهد که پاکستان در تلاش یک معامله تباه کننده در افغانستان است.

انصار افزوده که این معامله همان طرح تجزیه افغانستان و امتیاز دهی به طالبان است.

مطالب مرتبط