پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته:"گزینه صفر نیرو" یک واقعیت یا بازی سیاسی

" گزینه صفر" یعنی خروج کامل سربازان امریکایی از افغانستان در ختم ماموریت ناتو در پایان 2014؛ بحثی که اخیرا و پس از تعلیق گفتگوهای دوجانبه بین کابل و واشنگتن در باره توافقنامه امنیتی بالا گرفته است. اما آیا "گزینه صفر نیرو "چیزی است سازگار با طبعیت ماموریت ناتو در افغانستان یا برخواسته از عصبانیت رهبران سیاسی در لحظه‌ی که دست خوش تنش و ناراحتی بوده اند. نیاز به حضور درازمدت نیروهای خارجی در افغانستان محسوس است و ماموریتی که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی برای نخستین‌بار خارج از جغرافیایش برعهد گرفت، به اکمال نرسیده است.با توجه به این، آیا " گزینه صفر نیرو" یک واقعیت است و یا بازی و چانه‌زنی سیاسی برای امتیازگیری؟ و اگر امریکا "گزینه صفر نیرو" را بصورت جدی مورد بررسی قرار داده باشد، این گزینه در عمل در افغانستان چقدر عملی و ممکن است؟

جواد صمیمی، در بحث این هفته، این موضوع را با علی امیری، استاد روابط بین المللی در دانشگاه ابن سینا در کابل، ولی آریا، تحلیگلر مسایل افغانستان در لندن، و هوشنگ حسنیاری، استاد در کالج نظامی سلطنتی کانادا، به بررسی گرفته است.