پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما:خروج نیروهای بین‌المللی و اثرات آن بر زندگی روزمره افغانها

حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان کمک و دل گرمی امنیتی بزرگی به حساب می‌آید. اما هرچه به زمان خروج نیروهای جنگی بین المللی از افغانستان در پایان 2014 نزدیکتر می‌شویم، اضطراب و نگرانی در میان افغان‌ها نیز بیشتر می‌شود. همین حالا برخی‌ها بسیاری از برنامه‌های‌ شان، مثل عروسی، ادامه تحصیل، ساختن خانه و غیره را به‌ پس از ۲۰۱۴ موکول کرده اند، قیمت زمین و خانه پائین آمده و سرمایه گذاری نیز متاثر شده است. رسانه های افغانستان و خارجی نیز این موضوع را با روش های ویژه خودشان پوشش می دهند. در برنامه صدای شما، جواد صمیمی، خروج نیروهای بین المللی و اثرات آن بر زندگی روزمره افغان‌ها را بررسی کرده است.