روزنامه‌های کابل: یکشنبه ششم اسد

آغاز مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان انتخابات و اظهارات اخیر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد قوانین انتخاباتی، سرخط مطالب مهم تحلیلی روزنامه‌های ششم اسد/مرداد کابل است.

به اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۳، روز گذشته دومین مرحله ثبت نام رای دهندگان انتخابات در ولسوالی‌های این کشور آغاز گردید.

روزنامه سخن جدید می‌نویسد باید امیدوار بود که امور انتخابات حداقل در بخش فنی آن به صورت نورمال مراحل خود را طی می‌کند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

اما سخن جدید نوشته که تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد که کارت های رای دهی به شکل کنونی یکی از مهمترین عوامل تقلب است که به راحتی می‌توان در آن دست برد.

سخن جدید افزوده که طرح توزیع تذکره های الکترونیکی می‌توانست تا حدودی این مشکل را حل نماید اما این طرح عملی نشد.

روز گذشته فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری گفته است که کمیته گزینش که اعضای جدید این کمیسیون را انتخاب خواهند کرد، مشکل دارد و ترکیب آن موجه نیست.

روزنامه وحدت می‌نویسد که 'دلایل اعضای کمیسیون برای رد قانون انتخابات به حدی مضحک است که جای هیچ تردیدی را باقی نمی‌گذارد که کمیسیون تلاش دارد این بار خرابکاری و مداخلات حکومت را یک تنه به دوش بکوشد.'

وحدت نوشته که اعضای کمیسیون نگران از دست دادن موقف های خود هستند و اینها منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهند.

وحدت افزوده که احتمالا حکومت نیز وقتی نتوانست خود در تصویب و توشیح قوانین تعلل کند، تلاش دارد از زبان اعضای کمیسیون از این قوانین انتقاد نموده و شرایط را برای دور شدن از انتخابات شفاف فراهم سازد.

نویسنده وحدت به این باور است که اظهارات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ضعیف و از مبنا، بی اعتبار و غلط است.

هفته گذشته شش عضو کمیسیون مستقل انتخابات نیز نشست خبری را راه اندازی کرده بودند و گفته بودند که از زمان کار آنها هنوز یک و نیم سال باقی است و کمیته گزینش غیرقانونی است.

روزنامه اطلاعات روز نیز نوشته که این روزها جدال میان فرمان تقنینی انتخابات و قوانین انتخابات در کمیسیون و بیرون از کمیسیون جریان دارد.

اطلاعات روز می‌نویسد که بدون تردید در جدال میان قانون و فرمان، قانون در موقف بالاتری قرار دارد و با تصویب شدن یک قانون، تمام فرامین تقنینی در آن زمینه، خود به خود لغو می‌شوند.

اطلاعات روز افزوده که اکنون به اساس قانون برای اولین بار انتخاب افراد در این کمیسیون قانونمند می‌شود، در حالی که در گذشته امکان دخالت، اعمال سلیقه و تمایلات سیاسی در آن بسیار بود.

نویسنده اطلاعات روز می‌نویسد که اعضای کمیسیون نگران از دست دادن جایگاه شان هستند و آنها هیچ دغدغه انتخابات و عدالت و قانون را ندارند.

روزنامه ۸‌صبح نیز می‌نویسد که این افراد اکنون می‌بینند بر مبنای قانون باید برای اشخاص دیگر جای خالی کنند، از کمیته گزینش و قانون انتقاد می‌کنند.

۸‌صبح نوشته که مقام های کشور در هر اداره ای که حضور دارند باید یاد بگیرند که به قانون و حاکمیت آن احترام بگذارند و منافع عمومی را به منافع شخصی شان ترجیح دهند.

نویسنده ۸‌صبح تاکید می‌کند که کرسی اداری و دولتی امانتی است که بر اساس قانون برای مدتی به افراد واگذار می‌شود.

به اساس قانون جدید ساختار و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات، اعضای این کمیسیون نخست از سوی یک کمیته گزینش معرفی می‌شوند و سپس از سوی رئیس جمهوری تائید می‌شوند.

عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان، فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنا، عبدالسلام عظیمی رئیس قوه قضائیه، گل‌رحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سیما ثمر رئیس کمیسیون حقوق بشر و یکی از فعالان مدنی اعضای این کمیته هستند.

مطالب مرتبط