نیروهای امنیتی افغانستان و آمادگی برای انتخابات

وزارت داخله/کشور افغانستان امروز برنامه امنیتی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ را به کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده و گفته که توانایی تامین امنیت در تمامی مراکز رای‌گیری را دارا است.

نمودار ذیل تصویر سریعی از توانایی نیروهای امنیتی افغانستان ارائه می‌کند.

ساختار تشکیلاتی ارتش و پلیس افغانستان

ارتش: نیروهای زمینی، نیروهای هوایی و نیروهای ویژه

نیروهای زمینی: این نیروها مسئولیت تامین امنیت سراسر افغانستان و امنیت مرزها را به عهده دارد و بیشتر نیروهای ارتش جز واحد های زمینی اند.

نیروهای هوایی: درحال حاضر شمار این نیروها به ۷۰۰۰ نفر می‌رسد.

نیروهای ویژه: راه اندازی عملیات‌های ویژه به منظور بازداشت و دستگیری فرماندهان مخالف مسلح و عملیات ضربتی به مراکز و لانه های آنان از وظایف نیروهای ویژه است. شمار آنها در حال حاضر به حدود ده هزار نفر می‌رسد.

پلیس ملی: پلیس افغانستان از نظر ساختار به ۸ بخش تقسیم می‌شود.

پلیس سرحدی: (مرزبانان) حفاظت از مرزها، کنترل و نظارت از فرودگاه‌های کشور را به عهده دارد.

پلیس نظم عامه: عملیات‌هایی را که نیاز به آموزش خاص و تاکتیکی داشته باشند، پیش می برند.

پلیس امنی: مسئولیت اجرای قانون و تامین امنیت و نظم عامه را برعهده دارند.

پلیس مبارزه با جرایم: مسئولیت اصلی این بخش، جلوگیری از قتل، سرقت، آدم‌ربایی، رشوت، جرایم سازمان یافته و مبارزه با باندهای تبهکار است.

پلیس مبارزه علیه مواد مخدر: مسئولیت مبارزه با قاچاق، ترافیک و کشت مواد مخدر را به عهده دارد.

پلیس ترافیک/راهنمایی و رانندگی: عهده دار تنظیم ترافیک شهری است.

پلیس آتش نشانی: مسئول مقابله با حوادث است.

نیروهای ویژه پلیس: مسئول عملیات های ویژه مقابله به حملات تروریستی است، شمار این نیروها به ده هزار نفر می‌رسد.

تجهیزات ارتش و پلیس افغانستان

ارتش ملی مجهز به سلاح سبک، سنگین و زره پوش‌های مدرن است. اما نگرانی‌هایی در مورد تجهیزات نیروهای هوایی ارتش وجود دارد.

تاسیسات نیروهای هوایی افغانستان اکنون فعال است. بخش آموزش آن نیز فعال است. اما بخش حمل و نقل ۷۰ درصد فعال است.

اما بخش های حمایت آتش، دفاع هوایی، رادار و کشف، غیرفعال هستند.

قرار است به زودی ۲۰ فروند هواپیمای بمب افکن(سوپرتوکانو)، ۲ فروندc۱۳۰ و ۲۰ فروند "می ۱۷ " به ارتش افغانستان کمک شود.