روزنامه‌های کابل: چهارشنبه ۹ اسد

Image caption کارتون روز، روزنامه افغانستان

برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان، امنیت آن و تعیین اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۹ اسد/مرداد کابل است.

روزنامه افغانستان می‌نویسد که پس از گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و تصویب قوانین انتخاباتی، شک و تردیدها در مورد برگزار نشدن انتخابات در افغانستان از بین رفت.

افغانستان نوشته که برگزاری انتخابات به تنهایی مطرح نیست بلکه باید این پروسه شفاف، سراسری و عادلانه باشد.

افغانستان افزوده که معمولا دولت ها در بسیاری از کشورها به دخالت در امور انتخابات به نفع تیم حاکم متهم می‌شوند و این مساله در کشورهایی که به نحوی از ناامنی رنج می‌برند، بیشتر دیده می‌شود.

نویسنده افغانستان به این باور است که اگر انتخابات در افغانستان نیز طوری مهندسی شود که نتیجه انتخابات به نفع یک گروه یا یک جریان سیاسی تمام شود، بزرگترین مشکل و فاجعه برای افغانستان رخ خواهد داد.

روزنامه ماندگار نیز می‌نویسد اکنون نشانه های دیده می‌شود که حکومت قصد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را دارد.

ماندگار نوشته که 'نگرانی بر این بود که انتخابات در تبانی های پشت پرده آقای کرزی با آمریکا و پاکستان، منتفی خواهد شد اما ظاهرا سر و صداهای پیشگیرانه رسانه ها، مخالفان سیاسی آقای کرزی و منتقدان جامعه مدنی موضوع ارگ را تغییر داده است.'

روزنامه وحدت به انتخاب اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات پرداخته است.

وحدت می‌نویسد که ترکیب کمیته گزینش که فهرست نامزدهای عضویت در کمیسیون انتخابات را ترتیب کرده بودند، بیشتر حکومتی بوده و این سبب شده که اعضای بیطرفی در کمیسیون انتخابات تعیین نشوند.

وحدت افزوده که عدم حضور چهره های قوی و شناخته شده در کمیسیون مستقل انتخابات باعث می‌شود که این کمیسیون بیشتر زیر نفوذ حکومت و خواسته های رئیس جمهوری باشد.

روزنامه وحدت همچنان از نبود نماینده نهادهای مدنی در کمیته گزینش انتقاد کرده و آن را برنامه ریزی شده خوانده است.

روزنامه ۸‌صبح نیز می‌نویسد که اداره امور افغانستان به بهانه وجود اختلاف میان برخی از نهادهای مدنی، به گونه ای عمل کرد که هیچ نماینده ای از نهادهای مدنی در کمیته گزینش وجود نداشته باشد.

۸‌صبح نوشته که این نقض آشکار قانون است و اداره امور و مراجع حکومتی مسئول این قانون شکنی هستند.

به باور نویسنده ۸‌صبح، به حاشیه راندن و برخورد گزینشی با نهادهای مدنی کار کسانی است که هیچ تعهدی به دموکراسی و حاکمیت قانون ندارند.

اما روزنامه سرنوشت می‌نویسد که انتقادهای نهادهای مدنی برای راه نیافتن نماینده شان به کمیته گزینش بجا نیست.

سرنوشت افزوده 'همانقدر که حکومت مشکل دارد، نهادهای مدنی نیز در افغانستان مشکل دارند و فساد، بی کفایتی و تعصب در بین شان وجود دارد.'

روزنامه سروش ملت نیز به تامین امنیت برای برگزاری انتخابات تاکید کرده است.

سروش ملت می‌نویسد که انتخابات برای کشوری که دوران گذار را تجربه می‌کند بسیار حیاتی است.

سروش ملت نوشته که انتخابات فرصت خوبی برای نهادینه ساختن دموکراسی در افغانستان است و این امر برای کشوری که قرنها حاکمیت استبدادی و چند دهه جنگ داخلی را تجربه کرده، بسیار مهم است.

مطالب مرتبط