پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'چرا دخترت وقت خود را در فوتبال ضایع می‌کند'

نادیه ندیم، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان دانمارک، اخیرا با شرکت در لیگ اروپایی فوتبال زنان و به ثمر رساندن دو گل در این لیگ، نامش در رسانه‌های بین‌المللی مطرح شد.

نادیه متولد افغانستان است و پس از مرگ پدرش در سال ۲۰۰۰، در دوازده سالگی با مادر و چهار خواهرش مجبور به مهاجرت به دانمارک شدند.

او می‌گوید فوتبال را به صورت سرگرمی درکنار یک اردوگاه مهاجران در دانمارک آغاز کرد و بعد از فراز و نشیب های فراوان راه خود را به تیم ملی فوتبال زنان دانمارک باز کرد.

او می‌گوید ابتدا شماری از افغان‌ها در دانمارک به مادرش می‌گفتند "چرا دخترت وقتش را در فوتبال ضایع می‌کند" اما به گفته او سپس دیدگاه آنها تغییر کرد.

او می خواهد تا در فرصت مناسب مکتب آموزش فوتبال برای دختران افغان در افغانستان بسازد.

ضیا شهریار در گفتگوی از نادیه در مورد سفر طولانی‌اش از کابل تا راه یافتن به میدان‌های مهم بین‌المللی فوتبال پرسیده است؟