مساله پرداخت مالیات بین ناتو و دولت افغانستان حل شد

Image caption زاخیلوال:شرکتهای طرف قرارداد ناتو که اموال این نیروها را انتقال می‌دهند با استفاده از این نام مقدار کالای تجاری را به نام تجهیزات نیروهای ناتو وارد بازار کرده و با استفاده از معافیت مالیاتی به فروش می‌رساندند

حکومت افغانستان اعلام کرد که بعد از مذاکره با مقامات ناتو کامیونهای تدارکاتی این نیروها را که در مرزهای افغانستان به دلیل نپرداختن مالیات متوقف بودند، اجازه حرکت داده است.

عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان با تایید این خبر به بی‌بی‌سی گفت: " اجناسی که ناتو وارد افغانستان می‌کردند براساس موافقتنامه 'فنی نظامی' میان افغانستان و ناتو از پرداخت مالیات معاف بودند."

او افزود که حکومت افغانستان در این آواخر متوجه شد که شرکت‌های طرف قرارداد ناتو که اموال این نیروها را انتقال می‌دهد با استفاده از این نام مقدار کالای تجاری را به نام تجهیزات نیروهای ناتو وارد بازار کرده و با استفاده از معافیت مالیاتی به فروش می‌رساندند.

زاخیلوال تاکید کرد که حکومت افغانستان شواهد و اسنادی را بدست آورده بود و به همین دلیل شماری از کامیونهای نیروهای ناتو در مرز تورخم در شرق افغانستان برای مدتی متوقف شدند.

آقای زاخیلوال گفت که ناتو و حکومت افغانستان توافق کردند که مانند گذشته اموالی که توسط شرکت‌های طرف قرار داد ناتو برای نیروهای این نیروها وارد افغانستان می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف باشند.

او افزود که ناتو وعده داده تمام اموالی که در گذشته شرکت‌های طرف قرار داد آنان انتقال داده فهرستش را به دولت افغانستان تحویل دهد و اموالی که به آنان تحویل داده نشده، شرکتهای طرف قرارداد باید دوباره مالیاتش را به دولت افغانستان بپردازد.

زاخیلوال با اشاره به اینکه دولت افغانستان فهرست تمام شرکت‌های طرف قرارداد ناتو را در اختیار دارد، از این نیروها خواست که تمام اموالی را که بعد از این برای نیروهای ناتو انتقال داده می شود باید فهرست تصدیق شده آن به دولت افغانستان داده شود.

Image caption براساس قرار داد فنی نظامی میان دولت افغانستان و ناتو اموال که این نیروها وارد افغانستان می‌کردند از مالیات معاف هستند

او افزود که این روند می‌تواند در افزایش درآمد داخلی افغانستان که بیشتر آن از طریق مالیات تامین می شود، کمک کند.

نیروهای ناتو نیز با ارسال خبرنامه‌ای تایید کرده، که اختلاف در زمینه انتقال اموال نیروهای ناتو و حکومت افغانستان با توجه به "موافقتنامه فنی نظامی" حل شده است.

ناتو با ابراز قدردانی از دولت افغانستان گفته است که دو طرف متعهد به همکاری در این زمینه شده است.

از چندی قبل حکومت افغانستان اعلام کرد که نیروها ناتو باید برای وارد کردن اموال خود به دولت افغانستان مالیات بدهد. این موضوع باعث شد که حدود ۷۰ هزار کامیون و کانتینر حامل اموال نیروهای ناتو در بنادر افغانستان متوقف شود.

در این واکنش تعداد از سناتوران آمریکایی اعلام کردند که در ازای هر دلار مالیات که دولت افغانستان از اموال نیروهای ناتو بگیرد دولت آمریکا چهار دلار از کمک‌های وعده داده شده به دولت افغانستان را کم خواهد کرد.

مطالب مرتبط