روزنامه های چاپ کابل؛ شنبه ۱۲ اسد

Image caption طنز بدون شرح، روزنامه افغانستان

تحلیل های خبری در مورد "تعلل و تعجیل" کابل و واشنگتن سر امضای موافقت‌نامه امنیتی، آغاز به کار اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و سفر وزیر امور خارجه آمریکا به پاکستان تیترهای اصلی و عناوین سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل به خود اختصاص داده اند.

روزنامه های وابسته به دولت هم گزارش هایی در مورد فعالیت های کابینه افغانستان منتشر کرده اند. اکثر هفته نامه های چاپ کابل هم روزهای شنبه منتشر می شود که بیشتر به موضوعات انتخاباتی، امضای موافقت‌نامه امنیتی بین کابل و واشنگتن و موضوعات داخلی پرداخته اند.

روز گذشته اما نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سفری به کابل گفت که کشورش انتظار دارد، موافقت‌نامه امنیتی میان با افغانستان تا قبل از مرحله مبارزات انتخاباتی (کمتر از سه ماه دیگر) امضا شود.

اظهارات آقای دابنز که گفته نباید بحث امضای موافقت‌نامه امنیتی میان دو طرف به "موضوعی اختلاف برانگیز" در جریان مبارزات انتخاباتی تبدیل شود، بازتاب وسیعی در روزنامه های چاپ کابل داشته است.

۸صبح، در سرمقاله خود نوشته است که اگر آمریکا و افغانستان برای امضای موافقت‌نامه امنیتی تا حدودی به تفاهم رسیده باشند این "یک خبر خوش" است.

به نظر سرمقاله نویس ۸صبح، امضای موافقت‌نامه امنیتی دوجانبه با آمریکا، به نفع افغانستان خواهد بود علاوه بر اینکه "به نیروهای امنیتی کشور فرصت می دهد که از کمک استراتژیک آمریکا برخوردار باشند" کشورهای اروپایی را هم به کمک به افغانستان و عملی کردن تعهدات شان دلگرم می کند.

روزنامه جامعه‌باز، در مطلب اصلی خود به این موضوع پرداخته و نوشته است که مقام های افغان به این باور هستند که با آغاز مذاکرات صلح میان گروه طالبان و نمایندگان شورای عالی صلح، گفت‌وگوها برای امضای موافقت‌نامه امنیتی هم از سر گرفته شود.

به نظر نویسنده جامعه‌باز، با نزدیک شدن انتخابات، امضای موافقت‌نامه امنیتی جدی تر دنبال می شود و آمریکا بر خلاف ادعاهایی که گفته می شد به دنبال به تعویق انداختن امضای این موافقت‌نامه است، "تلاش دارد که قبل از پیکارهای انتخاباتی سرنوشت حضور نظامی خود را در افغانستان مشخص کند.

روزنامه افغانستان، در سرمقاله خود زیر عنوان "اهمیت زمان برای امضای موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا" نگاشته است که آمریکا با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سعی دارد موافقت‌نامه امنیتی زودتر امضا شود.

سرمقاله نویس افغانستان، در ادامه نوشته است که هرچند امضای موافقت‌نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن در افغانستان مخالفان و موافقان سرسخت خود را دارد اما امضای این موافقت‌نامه "از یک نگاه" برای افغانستان پس از ۲۰۱۴، تضمین امنیتی است.

روزنامه باور، در این مورد نوشته است که آمریکا نسبت به افغانستان تلاش بیشتری برای امضای موافقت‌نامه امنیتی دارد، به نظر نویسنده باور، با وجودی که حکومت افغانستان شرایط سختی برای امضای این موافقت‌نامه به جانب آمریکایی پیش کرده اما مقام های دولت آمریکا تلاش کرده اند که این شرایط را بپذیرند.

باور نوشته است که آمریکا با زمینه سازی گشایش دفتر طالبان در قطر، سبب شد که گفت‌وگوها برای امضای موافقت‌نامه امنیتی میان دو طرف تعلیق شود و حالا هم سعی دارد که از هر فرصتی برای امضای این موافقت‌نامه استفاده کند.

روزنامه اطلاعات‌روز هم در سرمقاله خود راجع به خوش بینی آمریکا برای امضای موافقت‌نامه امنیتی با افغانستان در آینده نزدیک نوشته است که شرط های حکومت افغانستان برای امضای موافقت‌نامه امنیتی، نادرست است و سبب تاخیر در امضای این موافقت‌نامه شده است.

روزنامه نوشته است که بیشتر شرایطی که افغانستان برای امضای این موافقت‌نامه در نظر گرفته، تنها در صورتی می تواند عملی شود که این موافقت‌نامه امضا و به اجرا گذاشته شود.

حکومت افغانستان گفته است که به شرطی با آمریکا موافقت‌نامه امنیتی امضا می کند که این موافقت‌نامه "آینده یک افغانستان متحد، امن و دارای یک نظام قوی مرکزی" را تضمین کند.

روزنامه سروش‌ملت، در سرمقاله خود زیر عنوان "موافقت‌نامه امنیتی؛ تعجیل واشنگتن و تعلل کابل" نوشته است که کابل و واشنگتن برای امضای این موافقت‌نامه هنوز اختلافات جدی دارند و به همین دلیل آمریکا تلاش دارد که قبل از خروج نیروهایش از افغانستان این موافقت‌نامه به نتیجه برسد و بتواند راهبرد آینده خود را در افغانستان تنظیم کند.

سرمقاله نویس سروش‌ملت، نوشته است که به رغم تلاش های آمریکا دولت افغانستان اما ظاهرا عجله‌ای برای امضای این موافقت‌نامه ندارد.

روزنامه ویسا، اما نوشته است که خوش بینی ها برای امضای موافقت‌نامه امنیتی با آمریکا، "بی جا" است و هنوز دو طرف در مورد مسایل مطرح شده برای امضای این موافقت‌نامه به توافق نرسیده اند.

ویسا نوشته که "تضمین امنیت، کمک های روشن اقتصادی واحترام به وحدت، منافع و حاکمیت ملی" از شرایطی است که آمریکا در این موارد به دولت افغانستان تعهد نسپارد، موافقت‌نامه امنیتی امضا نخواهد شد.

روزنامه دولتی انیس، به امضای موافقت‌نامه امنیتی امنیتی میان افغانستان و آمریکا از زاویه دیگری پرداخته و آن را به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری مرتبط دانسته است.

در سرمقاله این روزنامه آمده است که با نزدیک شدن به انتخابات نه تنها که تلاش گروه های سیاسی در داخل کشور بالا گرفته است که مقام های امریکایی هم سعی دارند موضوع موافقت‌نامه امنیتی بیش از این به درازا نکشد.

انیس نوشته است که "بیم آن وجود دارد که بحث امضای موافقت‌نامه امنیتی به ابزار تبلیغاتی" نامزدان ریاست جمهوری بدل نشود و سرانجام افکار عمومی را در مورد امضای این موافقت‌نامه برانگیزد.