پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با یوسف نورستانی، رئیس جدید کمیسیون انتخابات افغانستان

افغانستان تا هشت ماه دیگر شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. اما چالش‌ها در برابر کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و سراسری کم نیست. از ادامه ناامنی‌ها گرفته تا نگرانی‌هایی که در مورد نحوه انتخاب اعضای این کمیسیون وجود داشته است. اسماعیل سعادت در گفتگو با یوسف نورستانی، رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از مهمترین چالش‎‌های پیش روی او و همکارانش پرسیده است.