پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با والی بدخشان در باره افزایش نگرانی‌های امنیتی

والی بدخشان، در شمال شرق افغانستان، از گسترش نا امنی‌ در بخش‌های از این ولایت نگران است. شاه ولی‌الله ادیب، می‌گوید که مخالفان مسلح دولت طی چند سال گذشته به کمک کشورهای همسایه و گروه های دهشت افگن در این ولایت نفوذ کرده اند. بدخشان از ولایت دور دست و محروم افغانستان است که باشندگان آن از عدم اجرای برنامه های توسعه‌یی و دسترسی به خدمات اجتماعی همواره شکایت داشته اند. خوشحال تائب، خبرنگار بی‌بی‌سی، در سفری به بدخشان با شاه ولی‌الله ادیب در این باره گفتگو کرده است.