پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعضای جدید کمیسیون انتخاباب: مستقل یا وابسته؟

تصویب و توشیح قانون انتخابات افغانستان ماه‌ها وقت گرفت، اما معرفی و گزینش اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات بیش از چند روز دوام نکرد؛ شتابی که به گفته ناظران نگرانی‌های را در باره شفافیت این روند بر انگیخته است. باوجودیکه ممکن است اعضای تازه کمسیون و رئیس جدید آن توانایی لازم را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه داشته باشند، اما به گفته منتقدان آن‌ها مثل گذشته، از مجراهای شبکه های نیرومند قدرت به کمسیون راه یافته اند و نگرانی های در باره عملکرد مستقلانه آنها مطرح است، جواد صمیمی، این نگرانی‌ها را در بحثی باحضور فض‌الرحمن اوریا، سخنگوی ایتلاف ملی، از جناح‌های مطرح سیاسی مخالف حکومت، و نصرالله استانکرزی، تحلیگر مسایل سیاسی، در کابل مطرح کرده است.