پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: دورنمای روابط کابل و تهران

در ایران محمود احمدی نژاد، مردی که اظهارات و اقداماتش در هشت سال گذشته، رابطه ایران با خیلی از کشورها را با مشکل روبرو کرد. جایش را به حسن روحانی می‌دهد.کسی که از برخورد حکمت آمیز با مسایل بین المللی سخن می‌گوید. تعبیری که از سوی رهبر ایران نیز تائید شده است.

هرتغییری در رویکرد ایران نسبت به مسایل منطقه ای و غرب، تاثیر مستقیمی بر روابط این کشور با افغانستان نیز خواهد داشت. در حالی که افغانستان نیز آماده تحولات زیادی از جمله خروج نیروهایی خارجی که ایران از حضور شان ناراحت بود، برگزاری انتخابات و احتمالا امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا است. آینده روابط دوکشور همسایه را چگونه می توان دید.

آیا می توان شاهد تغییر رویکرد ایران نسبت به غرب بود؟ در این صورت تاثیر چنین رویکردی برافغانستان چه می تواند باشد از سوی دیگر اگر افغانستان با حضور درازمدت پایگاه های آمریکایی در خاک خود توافق کند، ایران چه برخوردی خواهد داشت.

داوود ناجی این سوالات و پرسشهای دیگر در این زمینه را با مهمانان این بحث حسین باستانی تحلیلگر مسایل ایران در بخش فارسی بی‌بی‌سی و یاسین رسولی دیپلمات پیشین افغانستان درلندن، در میان گذاشته است.