روزنامه های چاپ کابل؛ دوشنبه ۱۴اسد

بحث های انتخاباتی پس از معرفی رئیس و اعضای هیات رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، جلوگیری از چندین حمله انتحاری در افغانستان توسط امنیت ملی، تاکید شورای علمای افغانستان بر محکومیت حملات انتحاری در کنار موضع وزارت خارجه افغانستان برای امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا از مهمترین موضوعات خبری روزنامه های چاپ امروز کابل است.

پس از تصویب و توشیح قوانین انتخاباتی و گزینش اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون دو روز پیش موفق شد که در انتخابات درونی، رئیس و اعضای هیات رهبری خود را انتخاب کند.

روزنامه های چاپ کابل، تحلیل هایی در مورد اعضای جدید و همچنین نامزدهای احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری منتشر کرده اند.

روزنامه ۸صبح، در سرمقاله خود نوشته است که منصوبان دولتی‌ای که قصد نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری دارند باید وظایف دولتی خود را کنار بگذارند.

سرمقاله نویس ۸صبح، نوشته است که برخی از مقام های دولتی در حال حاضر مشغول تدارک برنامه ها برای مبارزات انتخاباتی هستند و نمی توانند به مسئولیت های دولتی خود درست رسیدگی کنند.

۸صبح، از شماری از مقام های دولتی از جمله عمر داوودزی سفیر افغانستان در پاکستان، گل‌آغا شیرزوی والی ننگرهار و انورالحق احدی وزیر تجارت افغانستان نام برده و گفته است که این افراد تصمیم دارند خود را در انتخابات پیش رو نامزد کنند.

روزنامه نوشته که سمت های سفارت، وزارت و ولایت پست های مهم دولتی است و برنامه ریزی برای انتخابات افرادی که در راس این نهاد ها قراردارند، را از وظایف اصلی شان منحرف می کند و نمی توانند به امور مربوطه خود درست عمل کنند.

این افراد تاکنون رسما از نامزدی خود در انتخابات سال ۱۳۹۳ خورشیدی حرفی نزده اند اما در روزهای اخیر خبرهای زیادی از احتمال نامزدی آنها منتشر شده است.

مرحله مبارزات انتخاباتی تا سه ماه دیگر در ماه عقرب آغاز می شود، تا آغاز رسمی مرحله مبارزات انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری را هم منتشر خواهد کرد.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود زیر عنوان " تقلب در انتخابات حتمی است!" نوشته که گزینش چهره های نو در ترکیب کمیسیون مستقل انتخابات و مشخص شدن هیات رهبری و برگزاری انتخابات‌های آینده، "دالی بر مهندسی در انتخابات پیش رو تلقی می شود."

اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات، دو روز پیش در انتخابات درونی خود، یوسف نورستانی را به عنوان رئیس کمیسیون، عبدالرحمان هوتکی را به حیث معاون و گلالی اچکزی را به عنوان منشی این کمیسیون انتخاب کردند.

ماندگار، نوشته است که این افراد در یازده سال گذشته "دوشادوش آقای کرزی و موازی با سیاست های او، پست های گوناگونی را تجربه کرده اند." که به نظر نویسنده، از مجریان خوب سیاست های رئیس جمهوری شناخته می شوند.

حکومت افغانستان اما گفته که اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات را از میان اعضای جامعه مدنی گزیده است و برخی از آنان حتی با رئیس جمهوری از نزدیک دیدار نکرده اند.

روزنامه ماندگار، نوشته است که احتمال مهندسی در انتخابات آینده ریاست جمهوری را بر علاوه "انتصاب ماموران حکومتی به رهبری کمیسیون انتخابات" چالش های امنیتی نیز قرین به واقعیت نشان می دهد.

به نظر نویسنده ماندگار، احزاب و گروه های سیاسی مخالف دولت باید برای جلوگیری از تقلب در انتخابات، فشارهای لازم را به حکومت وارد کنند.

روزنامه دولتی اصلاح اما، در سرمقاله خود زیر عنوان "کمیسیون مستقل انتخابات در آزمون جدید" نوشته که با آغاز به کار اعضای جدید، انتظار می رود که هیات رهبری این کمیسیون "در یک پیکار جدید" روند انتخابات را به خوبی مدیریت کنند.

روزنامه اصلاح، به "بحران اعتماد" به برگزاری انتخابات شفاف و آنچه مداخلات داخلی و خارجی در انتخابات عنوان می شود اشاره کرده و گفته است که این مسایل چالش های اساسی برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه است.

روزنامه اصلاح، نوشته است که اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات در آزمون مهم و سرنوشت سازی قرار دارند که باید با برنامه ریزی مشخص چالش های انتخاباتی را از میان بردارند.

روزنامه جامعه‌باز، در مورد انتخابات مطلبی را با عنوان مجاری و منابع اعمال نفوذ به کمیسیون مستقل انتخابات منتشر کرده است.

در مطلب تحلیلی این روزنامه، آمده است که برای نفوذ در کار مستقل کمیسیون انتخابات، منابع مختلفی فعال اند. به نظر نویسنده روزنامه جامعه‌‎باز، قوه مجریه، گروه‌ها، نیروها و افراد قدرتمند و همچنین "وابستگی و تمایل قومی اعضا" می تواند به عنوان مجاری نفوذ بر شمرده شود.

نویسنده جامعه‌باز، نوشته است که برای برگزاری انتخاباتی که نتایج آن مورد قبول همه قرار گیرد، باید پیاپیش "تمهیداتی برای جلوگیری" از اعمال نفوذ در کار کمیسیون انتخابات صورت گیرد و اعضای کمیسیون با کارشناسی و هوشمندی برای مقابله با اعمال نفوذ، دست به کار شوند.

مطالب مرتبط